FANDOMĐá thu thập khi bạn dùng cuốc đập. Tảng đá bình thường sẽ cho bạn 1 đến 3 đá . Tảng đá to cho bạn 10 đá 

Đá dùng để xây dựng chuồng trại và nâng cấp nhà ở . Có thể mua ở nhà robin (10g) và bán 2g

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.