FANDOM


Axe
Article Stub

Trang này được đánh dấu đang xây dựng vì:
Could probably use at least some pictures. And a list of the Krobus items.

Đường Cống được mở nếu bạn nhận được Rusty Key sau khi quyên góp 60 cổ vật cho Museum. Nơi này có thể vào thông qua nắp cống ở phía nam Pelican Town hoặc qua rào chắn đường thoát nước ở phía nam rừng Cindersap. Krobus luôn ở đây và bán những vật phẩm quý hiếm, như là StardropIridium Sprinklers.

Sewers 2

Fishing

Cống ngầm là nơi bạn có thể bắt Mutant Carp, một trong 5 legendary fish trong trò chơi. Bảng dưới đây mô tả tất cả những gì bạn có thể câu ở cống ngầm.

Image Name Description Price Time Season Weather Size Difficulty
Carp
Carp A common pond fish.

Carp

30g

Carp Silver Quality Icon

37g

Carp Gold Quality Icon

45g
Anytime All Seasons Any 15-51 in. 15
Mutant Carp
Mutant Carp The strange waters of the sewer turned this carp into a monstrosity.

Mutant Carp

1000g

Mutant Carp Silver Quality Icon

1250g

Mutant Carp Gold Quality Icon

1500g
Anytime All Seasons Any 36 in. 80
Broken CD
Broken CD It's a JojaNet 2.0 trial CD. They must've made a billion of these things. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Driftwood
Driftwood A piece of wood from the sea. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Joja Cola
Joja Cola The flagship product of the Joja corporation. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Soggy Newspaper
Soggy Newspaper This is trash. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Broken Glasses
Broken Glasses Looks like someone lost their glasses. They're busted. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A
Trash
Trash It's junk. ? Anytime All Seasons Any N/A N/A

Krobus's Shop

Krobus luôn luôn bán Void Essence và Solar Essence, cũng như duy nhất một Stardrop. Thêm nữa, các vật phẩm sẽ luôn thay đổi ngẫu nhiên vào các ngày khác nhau. Iridium Sprinkler, máy tưới 24 ô sẽ luôn được bán vào thứ 6 (Friday).

Image Name Description Price
Void Essence
Void Essence It's quivering with dark energy. Gold 100g
Solar Essence
Solar Essence The glowing face is warm to the touch. Gold 80g
Slime
Slime A shimmering, gelatinous glob with no smell. Gold 10g
Bat Wing
Bat Wing The material is surprisingly delicate. Gold 30g
Lucky Lunch
Lucky Lunch A special little meal. Gold 70g
Omni Geode
Omni Geode A blacksmith can break this open for you. These geodes contain a wide variety of Minerals Gold 300g
Magnet Magnet Increases the chance of finding treasures when fishing. However, fish aren't crazy about the taste. Gold 200g
Iridium Sprinkler
Iridium Sprinkler Waters the 24 adjacent tiles every morning. Gold 10,000g
Stardrop
Stardrop A mysterious fruit that empowers those who eat it. The flavor is like a dream... a powerful personal experience, yet difficult to describe to others. Gold 20,000g
Crystal Floor
Recipe Overlay
Crystal Floor Recipe Blueprints for crafting Crystal Floor. Gold 600g(?)
Wicked Statue
Recipe Overlay
Wicked Statue Recipe Blueprints for crafting Wicked Statue. Gold 1000g
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.