FANDOM


 • trang thảo luận Thảo luận:Nhà riêng
  bình luận mới bởi Dhdyuxbx
  Bình luận: Anh ơi. Cập nhật đi, thiếu mất rồi!
 • sửa đổi Loại trang trại
  sửa đổi bởi Lannhidc diff
  Tóm tắt: Bản đồ trang trại:
 • trang mới Loại trang trại
  tạo bởi Lannhidc
  Trang mới: Bản đồ trang trại Sửa đổi Hiện tại có 6 loại bản đồ trang trại khác nhau trong Stardew Valley.Mỗi bản đồ có một…
  hình ảnh đã thêm:

  Snapshot

  Click the edit button, and then the Add a picture button. You can add a photo from your computer, or from another page on the wiki.

  Snapshot

  earned the Snapshot badge
  Awarded for adding 1 picture to an article!

 • sửa đổi Skull Key
  sửa đổi bởi Lannhidc diff

  Making a Difference

  Is something missing? Is there a mistake? Don't be shy.
  Click the edit button and
  you can add to any page!

  Making a Difference

  earned the Making a Difference badge
  Awarded for making 1 edit on an article!

 • trang thảo luận Thảo luận:Nhiệm vụ
  bình luận mới bởi Pickyasuonhanh
  Bình luận: gỏi cá làm kiêu gì ae
 • sửa đổi Skull Key
  sửa đổi bởi Nhoxkutesock234 diff
  Tóm tắt: BÍ MẬT STARDEW VALLEY
  hình ảnh đã thêm:

  Tay săn ảnh

  Click the edit button, and then the Add a picture button. You can add a photo from your computer, or from another page on the wiki.

  Tay săn ảnh

  earned the Tay săn ảnh badge
  Awarded for adding 5 pictures to articles!

 • trang mới Skull Key
  tạo bởi Nhoxkutesock234
  Trang mới: DCM THẰNG L QUÝ ỈA
  Tóm tắt: Skull key
  hình ảnh đã thêm:

  Making a Difference

  Is something missing? Is there a mistake? Don't be shy.
  Click the edit button and
  you can add to any page!

  Making a Difference

  earned the Making a Difference badge
  Awarded for making 1 edit on an article!

 • trang thảo luận Thảo luận:Haley
  bình luận mới bởi Captainshibe11
  Bình luận: trans lmao thế?
 • trang thảo luận Thảo luận:Haley
  bình luận mới bởi Captainshibe11
  Bình luận: emily là chị mà?
 • sửa đổi Thu
  sửa đổi bởi Buppy1510 diff
 • sửa đổi Haley
  sửa đổi bởi ChinhMinh diff
  hình ảnh đã thêm:

  Snapshot

  Click the edit button, and then the Add a picture button. You can add a photo from your computer, or from another page on the wiki.

  Snapshot

  earned the Snapshot badge
  Awarded for adding 1 picture to an article!

 • sửa đổi Abigail
  sửa đổi bởi ChinhMinh diff
  hình ảnh đã thêm:
 • trang thảo luận Thảo luận:Trang Chính
  tạo bởi Giang Văn Hiếu
  Trang mới: Làm cách nào để phá rương???
 • trang thảo luận Thảo luận:Penny
  bình luận mới bởi Riohoshirie68
  Bình luận: Tạo hình theo gốc nghiêng hiện tại nhìn già quá :"(
 • sửa đổi Lễ hội
  sửa đổi bởi Phuy9464 diff
  Tóm tắt: Stardew Valley Fair:
 • sửa đổi Nhà kính
  sửa đổi bởi LePgNam diff
  Tóm tắt: Sprinkler Arrangement:
 • sửa đổi Quặng Vàng
  sửa đổi bởi LePgNam diff
 • sửa đổi Đông
  sửa đổi bởi AcedaLeader diff
 • sửa đổi Cây ăn quả
  sửa đổi bởi DuyêNNNN diff
  Tóm tắt:  Peach:
 • sửa đổi Trang Chính
  sửa đổi bởi Kinhnghiemcack diff
 • sửa đổi Trang Chính
  sửa đổi bởi Qwekem482 diff
  Tóm tắt: Update
 • trang mới Núi
  tạo bởi Vantuy2082003
  Trang mới: The Mountain is the region located to the north of Pelican Town. To the west is an exit to the backwoods, a route connecting to the Farm. Through a…
  hình ảnh đã thêm:

  Tay săn ảnh

  Click the edit button, and then the Add a picture button. You can add a photo from your computer, or from another page on the wiki.

  Tay săn ảnh

  earned the Tay săn ảnh badge
  Awarded for adding 5 pictures to articles!

 • sửa đổi Con cái
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
  hình ảnh đã thêm:

  Making Your Mark

  Is something missing? Is there a mistake? Don't be shy.
  Click the edit button and
  you can add to any page!

  Making Your Mark

  earned the Making Your Mark badge
  Awarded for making 10 edits on articles!

 • sửa đổi Con cái
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
 • trang mới Con cái
  tạo bởi Vantuy2082003
  Trang mới: You can have children only if you are married and have upgraded the Farmhouse for the second time. After you go to bed for the night, your spouse…
  hình ảnh đã thêm:

  Snapshot

  Click the edit button, and then the Add a picture button. You can add a photo from your computer, or from another page on the wiki.

  Snapshot

  earned the Snapshot badge
  Awarded for adding 1 picture to an article!

 • sửa đổi Vincent
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
  Tóm tắt: Gifts:
 • sửa đổi Vincent
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff

  Just the Beginning

  Is something missing? Is there a mistake? Don't be shy.
  Click the edit button and
  you can add to any page!

  Just the Beginning

  earned the Just the Beginning badge
  Awarded for making 5 edits on articles!

 • sửa đổi Alex
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
  Tóm tắt: Chỉ dành cho người chơi nữ::
 • sửa đổi Đồ thủ công
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
  Tóm tắt: Máy làm sốt Mayonnaise:
 • sửa đổi Bãi biển
  sửa đổi bởi Vantuy2082003 diff
  Tóm tắt: Dịch sang tiếng Việt
 • sửa đổi
  sửa đổi bởi HoangAnhTuan2806 diff
 • sửa đổi Đồ thủ công
  sửa đổi bởi Kaitovn diff
  Tóm tắt: Máy ép dầu:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.