FANDOM


Các phím tắt có thể thay đổi trong menu lựa chọn ở Thẻ Tùy chọn Optionstab

Bàn phím & Chuột

Nút Mô tả
W A S D W lên trên, A sang trái, S xuống dưới, D sang phải
Left Click, C Dùng công cụ
Right Click, X Kiểm tra/ Thao tác
Escape, E Mở menu
F Mở nhiệm vụ
M Mở bản đồ
Left Shift Chạy
1-0, -, + Phím tắt vật phẩm
Chọn chuột: Bạn có thể nhấn vào vị trí vật phẩm, bao gồm ô trống (lăn chuột sẽ không vào ô trống).

Điều khiển Xbox One / Xbox 360

Không thể thay đổi.

Thế giới Xung quanh

Button Description
Left Joystick Walk; Run
POV Walk
Right Joystick Move Cursor
Start Open Menu
Back Open Journal
A Check / Do Action / Use Cursor
X Use Tool
B Open Menu
Y Open Crafting Menu
LT, RT Switch Item

Trong Menu

Nút Mô tả
Left Joystick Di chuyển chuột
Right Joystick Lăn
A Chọn
B, Y, Start Thoát menu
LT, RT Đổi Thẻ
X Di chuyển/Sử dụng Vật phẩm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.