FANDOM


Cây ăn quả cần 28 ngày để trưởng thành, sau đó cây sẽ cho ra một quả mỗi ngày ứng với từng mùa. Quả có thể mọc tối đa 3 quả trên cây trước khi được hái xuống. Cây ăn quả không cần phải tưới nước, và chúng không bị chết vào mùa đông. Cây ăn quả sẽ phát triển vào tất cả các mùa, vì thế bạn có thể trồng và chuẩn bị trước cho mùa thu hoạch tiếp theo.

Cây ăn quả chỉ trồng được trong vùng 3x3 không có vật cản. Chúng được trồng trực tiếp thẳng vào nền đất trong khu nông trại. Vùng diện tích 3x3 xung quanh cây bắt buộc phải giữ thông thoáng cho đến khi cây trưởng thành hoàn toàn, nếu không chúng sẽ dừng phát triển. Khi trưởng thành, vùng xung quanh cây có thể được lấp đi mà không làm ảnh hưởng đến sự ra trái.

Cây ăn quả có thể bị chặt bằng rìu và cho ra gỗ.

Cây ăn quả có thể bị sấm sét đánh, khiến chúng bị cháy trong 4 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng không mọc quả nữa mà thay vào đó là sinh ra than. Sau 4 ngày, chúng trở lại mọc quả như bình thường.

Cây ăn quả sẽ cho ra quả sao bạc sau một năm, quả sao vàng sau hai năm.

Bugs (phiên bản 1.07): Trồng cây ăn quả trong nhà kính trên một ô đất đã được cày sẽ trở thành "cây hạt giống" trong y hệt Parsnip. Khi di chuột vào chúng, sẽ xảy ra một hoạt ảnh "thu hoạch" nhưng đó đơn giản chỉ làm chúng biến mất. Điều này không xảy ra khi bạn trồng trên một ô đất chưa cày.

Chi phí để mua tất cả các loại cây trồng là 25400 Gold

Mùa xuân

Một loại quả rất mềm, bao xung quanh một cái hạt cứng.

Apricot Apricot

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Apricot Sapling
General Store
Gold
2000 G{|
|
Apricot Stage 1
|
Apricot Stage 2
|
Apricot Stage 3
|
Apricot Stage 4
|
Apricot Stage 5

|- |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |Total: 28 Ngày |}

Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Apricot50g
ApricotSilver Quality Icon
62g
ApricotGold Quality Icon
75g
ApricotEnergy 38

Health 15

ApricotSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

ApricotGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan Bundle
Fruit Salad Fruit SaladKhá phổ biến, chín nhanh hơn các loại quả khác.

Cherry Cherry

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Cherry Sapling
General Store
Gold
3400 G{|
|
Cherry Stage 1
|
Cherry Stage 2
|
Cherry Stage 3
|
Cherry Stage 4
|
Cherry Stage 5

|- |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |Total: 28 Ngày |}

Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Cherry80g
CherrySilver Quality Icon
100g
CherryGold Quality Icon
120g
CherryEnergy 38

Health 15

CherrySilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

CherryGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan Bundle

Hạ

Orange và Peach chỉ cho ra trái vào mùa Hạ.

Orange Cam

Ngọt,thơm, bùng nổ bên trong hương vị của mùa hè.

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Orange Sapling
General Store
Gold
4000 G
Orange Stage 1
Orange Stage 2
Orange Stage 3
Orange Stage 4
Orange Stage 5
7 Ngày 7 Ngày 7 Ngày 7 Ngày Total: 28 Ngày
Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Orange100g
OrangeSilver Quality Icon
125g
OrangeGold Quality Icon
150g
OrangeEnergy 38

Health 15

OrangeSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

OrangeGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan BundlePeach Đào

Nó gần như tan ra khu cho vào miệng.

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Peach Sapling
General Store
Gold
6000 G{|
|
Peach Stage 1
|
Peach Stage 2
|
Peach Stage 3
|
Peach Stage 4
|
Peach Stage 5

|- |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |Total: 28 Ngày |}

Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Peach140g
PeachSilver Quality Icon
175g
PeachGold Quality Icon
210g
PeachEnergy 38

Health 15

PeachSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

PeachGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan Bundle

Thu

Apple và Pomegranate chỉ ra trái trong mùa Thu.

Apple Apple

Sử dụng trong nước trái cây và ủ rượu.

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Apple Sapling
General Store
Gold
4000 G{|
|
Apple Stage 1
|
Apple Stage 2
|
Apple Stage 3
|
Apple Stage 4
|
Apple Stage 5

|- |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |Total: 28 Ngày |}

Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Apple100g
AppleSilver Quality Icon
125g
AppleGold Quality Icon
150g
AppleEnergy 38

Health 15

AppleSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

AppleGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan Bundle
Cranberry Candy Cranberry Candy
Fodder Bundle Fodder BundlePomegranate Pomegranate

Trong đó là một chùm hạt nhỏ, ngon và ngọt.

Sapling Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch
Pomegranate Sapling
General Store
Gold
6000 G{|
|
Pomegranate Stage 1
|
Pomegranate Stage 2
|
Pomegranate Stage 3
|
Pomegranate Stage 4
|
Pomegranate Stage 5

|- |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |7 Ngày |Total: 28 Ngày |}

Lợi nhuận Hồi phục Sử dụng trong
Pomegranate140g
PomegranateSilver Quality Icon
175g
PomegranateGold Quality Icon
210g
PomegranateEnergy 38

Health 15

PomegranateSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

PomegranateGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Artisan Bundle Artisan Bundle
Enchanter's Bundle Enchanter's Bundle
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.