FANDOM


Bạn có thể trồng cây trong nông trại và bán nó, ăn nó, nấu nó lên hoặc tặng nó cho mọi người. Mỗi cây có đều có mùa cụ thể mà nó sẽ phát triển. Khi mùa đã thay đổi sau ngày thứ 28 mà tất cả các cây trồng không liên quan đến mùa mới đều sẽ chết, vì vậy phải trồng cho phù hợp .

Khái niệm cơ bản

Một số cây trồng phải đòi hỏi cọc tiêu (trellis) để phát triển, như đã nêu trong bản mô tả. Việc trồng cũng tương tự như những cây khác, nhưng bạn không thể đi xuyên qua nó.

Quả khổng lồ

Nếu trồng trong hình vuông 3x3, cây trồng sẽ có xác suất cho quả khổng lồ - phải được thu hoạch bằng rìu - cho 18 cây trồng thay vì 9. Những cây sau được biết đến sẽ trở thành khổng lồ - Cauliflower súp lơ, Pumpkin bí ngô, Melon dưa gang.

Giant Crops
CauliflowerMelonPumpkin
Giant Cauliflower
Giant Melon
Giant Pumpkin

Quạ

Hạt giống sẽ bị quạ ăn nếu bạn không đặt Bù nhìn hoặc chúng nằm ngoài tầm hoạt động của các Bù nhìn.

Thời gian phát triển

Tất cả được liệt kê thời gian phát triển tính từ ngày sau khi trồng. Ngày được trồng không được tính.

Vì vậy, hoa anh túc chỉ trồng được 3 lần trong mùa,cho dù trồng ngay ngày đầu và thu hoạch đúng hạn. (hoa anh túc mất 7 ngày mới ra hoa và một mùa là 28 ngày)

Xuân

Parsnip
Củ Cải Vàng

Một củ mùa xuân liên quan chặt chẽ với củ cà rốt. Nó có vị đất và đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Parsnip Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
20 G

Siêu thị Joja

Gold
25 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Parsnip Stage 1
Parsnip Stage 2
Parsnip Stage 3
Parsnip Stage 4
Parsnip Stage 5
Parsnip
Gold
35 G
ParsnipSilver Quality Icon
Gold
43 G
ParsnipGold Quality Icon
Gold
52 G
ParsnipEnergy 25

Health 10

ParsnipSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

ParsnipGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

24px Súp củ cải

24px Bữa trưa nhà nông

Spring Crops Bundle Spring Crops Bundle

Quality Crops Bundle Quality Crops Bundle

1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày Tổng: 4 ngày
Gold
~3.75 G/ngày

Garlic
Tỏi

Một gia vị tuyệt vời để cho vào các món ăn. Tỏi chất lượng cao sẽ có vị nồng cay.

Garlic Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
40 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Garlic Stage 1
Garlic Stage 2
Garlic Stage 3
Garlic Stage 4
Garlic Stage 5
Garlic
Gold
60 G
GarlicSilver Quality Icon
Gold
75 G
GarlicGold Quality Icon
Gold
90 G
GarlicEnergy 20

Health 8

GarlicSilver Quality Icon
Energy 28

Health 11

GarlicGold Quality Icon
Energy 36

Health 14

Fiddlehead Risotto Fiddlehead Risotto

Escargot Escargot

1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày Tổng: 4 ngày
Gold
~5 G/ngày

Potato
Khoai Tây

Một loại củ được trồng nhiều.

Potato Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
50 G

Siêu thị Joja

Gold
62 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Potato Stage 1
Potato Stage 2
Potato Stage 3
Potato Stage 4
Potato Stage 5
Potato Stage 6
Potato
Gold
80 G
PotatoSilver Quality Icon
Gold
100 G
PotatoGold Quality Icon
Gold
120 G
PotatoEnergy 25

Health 10

PotatoSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

PotatoGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Hashbrowns Hashbrowns

Spring Crops Bundle Spring Crops Bundle

1 ngày 1 ngày 1 ngày 2 ngày 1 ngày Tổng: 6 ngày
Gold
~8.33 G/ngày

Tulip Hoa Tulip

Một loại hoa phổ biến nhất mùa xuân. Nó có hương thơm nhẹ nhàng.

Tulip Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
20 G

Siêu thị Joja

Gold
30 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục
Tulip Stage 1
Tulip Stage 2
Tulip Stage 3
Tulip Stage 4
Tulip Stage 5
Tulip Stage 6
Tulip
Gold
30 G
TulipSilver Quality Icon
Gold
37 G
TulipGold Quality Icon
Gold
45 G
TulipEnergy 45

Health 18

TulipSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

TulipGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

1 ngày 1 ngày 2 ngày 2 ngày Tổng: 6 ngày

Kale Cải xoăn

Những lá rau sẽ rất tuyệt trong các món súp và món rán.

Kale Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
70 G

Siêu thị Joja

Gold
87 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Kale Stage 1
Kale Stage 2
Kale Stage 3
Kale Stage 4
Kale Stage 5
Kale
Gold
110 G
KaleSilver Quality Icon
Gold
137 G
KaleGold Quality Icon
Gold
165 G
KaleEnergy 50

Health 20

KaleSilver Quality Icon
Energy 70

Health 28

KaleGold Quality Icon
Energy 90

Health 36

Stir Fry Stir Fry

Salmon Dinner Salmon Dinner

1 ngày 2 ngày 2 ngày 1 ngày Tổng: 6 ngày

Blue Jazz Blue Jazz

Những nhánh hoa mọc thành quả cầu, thu hút rất nhiều bướm.

Blue Jazz SeedsTiệm tạp hóa của Pierre

Gold
30 G

Siêu thị Joja

Gold
37 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Blue Jazz Stage 1
Blue Jazz Stage 2
Blue Jazz Stage 3
Blue Jazz Stage 4
Blue Jazz Stage 5
Blue Jazz
Gold
50 G
Blue JazzSilver Quality Icon
Gold
62 G
Blue JazzGold Quality Icon
Gold
75 G
Blue JazzEnergy 45

Health 18

Blue JazzSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

Blue JazzGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Lucky Lunch Lucky Lunch
1 ngày 2 ngày 2 ngày Tổng: 7 ngày

Strawberry Dâu tây

Tiếp tục thu hoạch nhiều lần sau khi trưởng thành.

Strawberry Seeds Lễ phục sinh

Gold
100 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Giai đoạn 6 Thu hoạch Bán cho Khôi phục
Strawberry Stage 1
Strawberry Stage 2
Strawberry Stage 3
Strawberry Stage 4
Strawberry Stage 5
Strawberry Stage 6
Strawberry Stage 7
Strawberry
Gold
120 G
StrawberrySilver Quality Icon
Gold
150 G
StrawberryGold Quality Icon
Gold
180 G
StrawberryEnergy 50

Health 20

StrawberrySilver Quality Icon
Energy 70

Health 28

StrawberryGold Quality Icon
Energy 90

Health 36

1 ngày 1 ngày 2 ngày 2 ngày 2 ngày Tổng: 8 ngày (Tiếp tục thu hoạch 4 ngày 1 lần)
  • Lưu ý: Nếu trồng và tưới nước vào hoặc trước ngày thứ 4 của mùa xuân. Đó là tốc độ phát triến cơ bản, chưa tính những ảnh hưởng từ kỹ năng hoặc các loại phân bón 'Speed-Gro' / 'Deluxe Speed-Gro'.

Green Bean Đậu xanh

Một loại đậu rất ngọt. Sử dụng cọc tiêu để lớn.

Green Bean Starter Cây giống Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
60g G

Siêu thị Joja

Gold
75 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Giai đoạn 6 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Green Bean Stage 1
Green Bean Stage 2
Green Bean Stage 3
Green Bean Stage 4
Green Bean Stage 5
Green Bean Stage 6
Green Bean Stage 7
Green Bean Stage 8
Green Bean
Gold
40 G
Green BeanSilver Quality Icon
Gold
50 G
Green BeanGold Quality Icon
Gold
60 G
Green BeanEnergy 25

Health 10

Green BeanSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

Green BeanGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Bean Hotpot Bean Hotpot

Spring Crops Bundle Spring Crops Bundle

1 ngày 1 ngày 1 ngày 3 ngày 4 ngày Tổng: 10 ngày (Tiếp tục thu hoạch mỗi ba ngày)

Cauliflower Súp lơ

Có thể trở thành Quả khổng lồ.

Cauliflower Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
80g G

Siêu thị Joja

Gold
100 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Cauliflower Stage 1
Cauliflower Stage 2
Cauliflower Stage 3
Cauliflower Stage 4
Cauliflower Stage 5
Cauliflower Stage 6
Cauliflower
Gold
175 G
CauliflowerSilver Quality Icon
Gold
218 G
CauliflowerGold Quality Icon
Gold
262 G
CauliflowerEnergy 75

Health 30

CauliflowerSilver Quality Icon
Energy 105

Health 42

CauliflowerGold Quality Icon
Energy 135

Health 54

Cheese Cauliflower Cheese Cauliflower

Spring Crops Bundle Spring Crops Bundle

1 ngày 2 ngày 4 ngày 4 ngày 1 ngày Tổng: 12 ngày

Rhubarb Cây Đại Hoàng

Rhubarb Seeds Oasis

Gold
100g G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Được dùng trong
Rhubarb Stage 1
Rhubarb Stage 2
Rhubarb Stage 3
Rhubarb Stage 4
Rhubarb Stage 5
Rhubarb Stage 6
Rhubarb
Gold
220 G
RhubarbSilver Quality Icon
Gold
275 G
RhubarbGold Quality Icon
Gold
330 G
Rhubarb Pie Rhubarb Pie
2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày Tổng: 13 Ngày

Hạ

Wheat Lúa

Một loại lương thực được trồng rất phổ biến. Nó là nguyên liệu để làm nên bột bánh mì.

Wheat Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
10 G

Siêu thị Joja

Gold
12 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Được dùng trong
Wheat Stage 1
Wheat Stage 2
Wheat Stage 3
Wheat Stage 4
Wheat Stage 5
Wheat
Gold
25 G
WheatSilver Quality Icon
Gold
31 G
WheatGold Quality Icon
Gold
37 G
Fodder Bundle Fodder Bundle
Beer Beer
1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày Tổng: 4 Ngày

Hot Pepper Ớt

Cay nồng kèm theo ít vị ngọt. Tiếp tục sản xuất sau khi thu hoạch.

Hot Pepper Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
40 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Hot Pepper Stage 1
Hot Pepper Stage 2
Hot Pepper Stage 3
Hot Pepper Stage 4
Hot Pepper Stage 5
Hot Pepper Stage 6
Hot Pepper
Gold
40 G
Hot PepperSilver Quality Icon
Gold
50 G
Hot PepperGold Quality Icon
Gold
60 G
Hot PepperEnergy 13

Health 5

Hot PepperSilver Quality Icon
Energy 18

Health 7

Hot PepperGold Quality Icon
Energy 23

Health 9

Pepper Poppers Pepper Poppers

Summer Crops Bundle Summer Crops Bundle

1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày Tổng: 5 Ngày (Tiếp tục sản xuất mỗi 3 ngày)

Radish Củ cải đỏ

Một loại củ cải tươi ngon.

Radish Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
40 G

Siêu thị Joja

Gold
50 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Radish Stage 1
Radish Stage 2
Radish Stage 3
Radish Stage 4
Radish Stage 5
Radish
Gold
90 G
RadishSilver Quality Icon
Gold
112 G
RadishGold Quality Icon
Gold
135 G
RadishEnergy 45

Health 18

RadishSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

RadishGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Red Plate Red Plate

Radish Salad Radish Salad

2 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 1 Ngày Tổng: 6 Ngày

Poppy Hoa anh túc

Một loại hoa sặc sỡ nhiều màu sắc. Có nhiều công dụng trong ẩm thực và y học.

Poppy Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
100 G

Siêu thị Joja

Gold
125 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Poppy Stage 1
Poppy Stage 2
Poppy Stage 3
Poppy Stage 4
Poppy Stage 6
Poppy
Gold
140 G
PoppySilver Quality Icon
Gold
210 G
PoppyGold Quality Icon
Gold
275 G
PoppyEnergy 45

Health 18

PoppySilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

PoppyGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Poppyseed Muffin Poppyseed Muffin

Chef's Bundle Chef's Bundle

1 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày Tổng: 7 Ngày

Summer Spangle Summer Spangle

Summer Spangle Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
50 G

Siêu thị Joja

Gold
62 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục
Summer Spangle Stage 1
Summer Spangle Stage 2
Summer Spangle Stage 3
Summer Spangle Stage 4
Summer Spangle Stage 6
Summer Spangle
Gold
90 G
Summer SpangleSilver Quality Icon
Gold
112 G
Summer SpangleGold Quality Icon
Gold
135 G
Summer SpangleEnergy 45

Health 18

Summer SpangleSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

Summer SpangleGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 2 Ngày Tổng: 8 Ngày

Red Cabbage Bắp cải tía

Sử dụng thường xuyên trong món trộn và salad. Chỉ có từ năm thứ 2.

Red Cabbage Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
100 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Red Cabbage Stage 1
Red Cabbage Stage 2
Red Cabbage Stage 3
Red Cabbage Stage 4
Red Cabbage Stage 5
Red Cabbage Stage 6
Red Cabbage
Gold
260 G
Red CabbageSilver Quality Icon
Gold
325 G
Red CabbageGold Quality Icon
Gold
390 G
Red CabbageEnergy 75

Health 30

Red CabbageSilver Quality Icon
Energy 105

Health 42

Red CabbageGold Quality Icon
Energy 135

Health 54

Fish Taco Fish Taco

Red Plate Red Plate

Coleslaw Coleslaw

Dye Bundle Dye Bundle

2 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày Tổng: 9 Ngày

Hops Hoa bia

Một loại lá đắng, thơm được dùng để nấu bia. Thu hoạch nhiều lần.

Hops Starter Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
60 G

Siêu thị Joja

Gold
75 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Hops Stage 2
Hops Stage 3
Hops Stage 4
Hops Stage 5
Hops Stage 6
Hops Stage 7
Hops Stage 8
Hops
Gold
25 G
HopsSilver Quality Icon
Gold
31 G
HopsGold Quality Icon
Gold
37 G
HopsEnergy 45

Health 18

HopsSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

HopsGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Pale Ale Pale Ale
1 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày Tổng: 11 Ngày (Tiếp tục thu hoạch mỗi ngày)

Tomato Cà chua

Một loại quả thơm và giàu chất dinh dưỡng, sử dụng nhiều trong ẩm thực.

Tomato Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
50 G

Siêu thị Joja

Gold
62 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Tomato Stage 1
Tomato Stage 2
Tomato Stage 3
Tomato Stage 4
Tomato Stage 5
Tomato Stage 6
Tomato Stage 7
Tomato
Gold
60 G
TomatoSilver Quality Icon
Gold
75 G
TomatoGold Quality Icon
Gold
90 G
TomatoEnergy 20

Health 8

TomatoSilver Quality Icon
Energy 28

Health 11

TomatoGold Quality Icon
Energy 36

Health 14

Vegetable Stew Vegetable Stew

Pizza Pizza

Spaghetti Spaghetti

Eggplant Parm Eggplant Parm

Bruschetta Bruschetta

Fish Stew Fish Stew

Summer Crops Bundle Summer Crops Bundle

2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 3 Ngày Tổng: 11 Ngày (Tiếp tục thu hoạch mỗi 4 ngày)

Melon Dưa gang

Một loại quả ngọt, mát trong hè Có thể trở thành Quả khổng lồ.

Melon Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
80 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Melon Stage 1
Melon Stage 2
Melon Stage 3
Melon Stage 4
Melon Stage 5
Melon Stage 6
Melon
Gold
250 G
MelonSilver Quality Icon
Gold
312 G
MelonGold Quality Icon
Gold
375 G
MelonEnergy 113

Health 45

MelonSilver Quality Icon
Energy 158

Health 63

MelonGold Quality Icon
Energy 203

Health 81

Pink Cake Pink Cake

Fruit Salad Fruit Salad

Summer Crops Bundle Summer Crops Bundle

Quality Crops Bundle Quality Crops Bundle

1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày Tổng: 12 Ngày

Blueberry Việt quất

Một loại quả mọng nước được cho là rất tốt cho sức khỏe. Vỏ màu xanh cho thấy chúng có rất nhiều chất dinh dưỡng.

Blueberry Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
80 G

Siêu thị Joja

Gold
100 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Blueberry Stage 1
Blueberry Stage 2
Blueberry Stage 3
Blueberry Stage 4
Blueberry Stage 5
Blueberry Stage 6
Blueberry Stage 7
Blueberry
Gold
80 G
BlueberrySilver Quality Icon
Gold
100 G
BlueberryGold Quality Icon
Gold
120 G
BlueberryEnergy 25

Health 10

BlueberrySilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

BlueberryGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Blueberry Tart Blueberry TartFruit Salad Fruit Salad

Summer Crops Bundle Summer Crops Bundle

1 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 2 Ngày Tổng: 13 Ngày (Tiếp tục sản xuất 3 quả mỗi 4 ngày)

Starfruit Starfruit

Không nên nhầm lẫn với Stardrop Stardrop

Starfruit Seeds Oasis

Gold
400 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục
Starfruit Stage 1
Starfruit Stage 2
Starfruit Stage 3
Starfruit Stage 4
Starfruit Stage 5
Starfruit Stage 6
Starfruit
Gold
800 G
StarfruitSilver Quality Icon
Gold
1000 G
StarfruitGold Quality Icon
Gold
1200 G
StarfruitEnergy 125

Health 50

StarfruitSilver Quality Icon
Energy 175

Health 70

StarfruitGold Quality Icon
Energy 225

Health 90

2 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 2 Ngày 3 Ngày Tổng: 13 Ngày

Corn [Bắp]]

Một loại lương thực rất phổ biến. Chúng có những hạt thơm và bùi. Một trong số ít cây trồng được nhiều mùa.

Corn Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
150 G

Siêu thị Joja

Gold
187 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Corn Stage 1
Corn Stage 2
Corn Stage 3
Corn Stage 4
Corn Stage 5
Corn Stage 6
Corn Stage 7
Corn
Gold
50 G
CornSilver Quality Icon
Gold
62 G
CornGold Quality Icon
Gold
75 G
CornEnergy 25

Health 10

CornSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

CornGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Tortilla Tortilla

Fall Crops Bundle Fall Crops Bundle

Quality Crops Bundle Quality Crops Bundle

2 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày Tổng: 14 Ngày (Tiếp tục ra trái mỗi 4 ngày)

Thu

Bok Choy Cải thìa

Một loại lá xanh có cuống xơ rất ngon và bổ dưỡng.

Bok Choy Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
50 G

Siêu thị Joja

Gold
62 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Bok Choy Stage 1
Bok Choy Stage 2
Bok Choy Stage 3
Bok Choy Stage 4
Bok Choy Stage 5
Bok Choy
Gold
80 G
Bok ChoySilver Quality Icon
Gold
110 G
Bok ChoyGold Quality Icon
Gold
132 G
Bok ChoyEnergy 25

Health 10

Bok ChoySilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

Bok ChoyGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Super Meal Super Meal
1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày Tổng: 4 Ngày

Eggplant Cà tím

Một loại quả có họ hàng với Tomato. Rất ngon khi chiên hoặc nấu.

Eggplant Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
20 G

Siêu thị Joja

Gold
25 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Eggplant Stage 1
Eggplant Stage 2
Eggplant Stage 3
Eggplant Stage 4
Eggplant Stage 5
Eggplant Stage 6
Eggplant Stage 7
Eggplant60g (season: 10/d)
EggplantSilver Quality Icon
75g
EggplantGold Quality Icon
90g
EggplantEnergy 20

Health 8

EggplantSilver Quality Icon
Energy 28

Health 11

EggplantGold Quality Icon
Energy 36

Health 14

Survival Burger Survival BurgerEggplant Parm Eggplant Parm

Fall Crops Bundle Fall Crops Bundle

1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 1 Ngày Tổng: 5 Ngày (Continues

to Produce every 5 ngày)

Beet Củ dền

Một loại củ ngọt. Lá có thể dùng làm salad.

Beet Seeds Oasis

Gold
20 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Beet Stage 1
Beet Stage 2
Beet Stage 3
Beet Stage 4
Beet Stage 5
Beet
Gold
100 G
BeetSilver Quality Icon
Gold
125 G
BeetGold Quality Icon
Gold
150 G
BeetEnergy 30

Health 12

BeetSilver Quality Icon
Energy 42

Health 16

BeetGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Vegetable Stew Vegetable Stew
1 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 2 Ngày Tổng: 6 Ngày

Cranberry Nam việt quất

Một loại quả mọng nước chua, một món ăn truyền thống trong mùa đông.

Cranberry Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
240 G

Siêu thị Joja

Gold
300 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Cranberry Stage 1
Cranberry Stage 2
Cranberry Stage 3
Cranberry Stage 4
Cranberry Stage 5
Cranberry Stage 6
Cranberry Stage 7
Cranberry
Gold
130 G
CranberrySilver Quality Icon
Gold
162 G
CranberryGold Quality Icon
Gold
195 G
CranberryEnergy 38

Health 15

CranberrySilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

CranberryGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Super Meal Super MealCranberry Sauce Cranberry Sauce

Stuffing Stuffing

1 Ngày 2 Ngày 1 Ngày 1 Ngày 2 Ngày Tổng: 7 Ngày (Tiếp tục mọc ra 2 quả mỗi 5 ngày)

Amaranth Rau dền

Một loại rau tím được trồng từ xa xưa.

Amaranth Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
70 G

Siêu thị Joja

Gold
87 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Amaranth Stage 1
Amaranth Stage 2
Amaranth Stage 3
Amaranth Stage 4
Amaranth Stage 5
Amaranth
Gold
150 G
AmaranthSilver Quality Icon
Gold
187 G
AmaranthGold Quality Icon
Gold
225 G
AmaranthEnergy 50

Health 20

AmaranthSilver Quality Icon
Energy 70

Health 28

AmaranthGold Quality Icon
Energy 90

Health 36

Salmon Dinner Salmon Dinner
1 Ngày 2 Ngày 2 Ngày 2 Ngày Tổng: 7 Ngày

Sunflower Hoa hướng dương

Một loại hoa đặc biệt luôn luôn hướng về phía mặt trời. Khi thu hoạch có khả năng nhận được hạt giống.

Sunflower Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
200 G

Siêu thị Joja

Gold
50 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Sunflower Stage 1
Sunflower Stage 2
Sunflower Stage 3
Sunflower Stage 4
Sunflower Stage 5
Sunflower
Gold
80 G
SunflowerSilver Quality Icon
Gold
100 G
SunflowerGold Quality Icon
Gold
120 G
SunflowerEnergy 45

Health 18

SunflowerSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

SunflowerGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Dye Bundle Dye Bundle
1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 2 Ngày Tổng: 8 Ngày

Artichoke A ti sô

Một búi cỏ có gai, bên trong là dầy đặc những lớp lá xen kẽ nhau. Chỉ bán từ năm thứ 2.

Artichoke Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
20 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Artichoke Stage 1
Artichoke Stage 2
Artichoke Stage 3
Artichoke Stage 4
Artichoke Stage 5
Artichoke Stage 6
Artichoke160g ~16.25g/d
ArtichokeSilver Quality Icon
200g
ArtichokeGold Quality Icon
240g
ArtichokeEnergy 30

Health 12

ArtichokeSilver Quality Icon
Energy 42

Health 16

ArtichokeGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Artichoke Dip Artichoke Dip
2 Ngày 2 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 1 Ngày Tổng: 8 Ngày

Yam Khoai lang

Một loại lương thực giàu chất bột, được sử dụng nhiều trong ẩm thực.

Yam Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
60 G

Siêu thị Joja

Gold
75 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Yam Stage 1
Yam Stage 2
Yam Stage 3
Yam Stage 4
Yam Stage 5
Yam
Gold
160 G
YamSilver Quality Icon
Gold
200 G
YamGold Quality Icon
Gold
240 G
YamEnergy 45

Health 18

YamSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

YamGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

Glazed Yams Glazed YamsAutumn's Bounty Autumn's Bounty

Fall Crops Bundle Fall Crops Bundle

1 Ngày 2 Ngày 4 Ngày 3 Ngày Tổng: 10 Ngày

Grape Nho

Một chùm quả mọng nước thơm.

Grape Starter Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
60 G

Siêu thị Joja

Gold
75 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục
Grape Stage 1
Grape Stage 2
Grape Stage 3
Grape Stage 4
Grape Stage 5
Grape Stage 6
Grape Stage 7
Grape
Gold
80 G
GrapeSilver Quality Icon
Gold
100 G
GrapeGold Quality Icon
Gold
120 G
GrapeEnergy 38

Health 15

GrapeSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

GrapeGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

1 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 3 Ngày Tổng: 10 Ngày (Tiếp tục thu hoạch mỗi 3 ngày)

Fairy Rose Fairy Rose

Một loại hoa truyền thống, được cho rằng có mùi hương thơm thu hút các vị tiên.

Fairy Rose Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
200 G

Siêu thị Joja

Gold
250 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thu hoạch Bán cho Khôi phục
Fairy Rose Stage 1
Fairy Rose Stage 2
Fairy Rose Stage 3
Fairy Rose Stage 4
Fairy Rose Stage 5
Fairy Rose
Gold
290 G
Fairy RoseSilver Quality Icon
Gold
362 G
Fairy RoseGold Quality Icon
Gold
435 G
Fairy RoseEnergy 45

Health 18

Fairy RoseSilver Quality Icon
Energy 63

Health 25

Fairy RoseGold Quality Icon
Energy 81

Health 32

1 Ngày 4 Ngày 4 Ngày 3 Ngày Tổng: 12 Ngày

Pumpkin Bí ngô

Có thể trở thành Quả khổng lồ.

Pumpkin Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
100 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho Được dùng trong
Pumpkin Stage 1
Pumpkin Stage 2
Pumpkin Stage 3
Pumpkin Stage 4
Pumpkin Stage 5
Pumpkin Stage 6
Pumpkin
Gold
320 G
PumpkinSilver Quality Icon
Gold
400 G
PumpkinGold Quality Icon
Gold
480 G

Autumn's Bounty Autumn's Bounty

Pumpkin Soup Pumpkin Soup

Pumpkin Pie Pumpkin Pie

Fall Crops Bundle Fall Crops Bundle

Quality Crops Bundle Quality Crops Bundle

1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 3 Ngày Tổng: 13 Ngày

Corn Corn

Một loại lương thực rất phổ biến. Chúng có những hạt thơm và bùi. Một trong số ít cây trồng được nhiều mùa.

Corn Seeds Tiệm tạp hóa của Pierre

Gold
150 G

Siêu thị Joja

Gold
187 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch Bán cho Khôi phục Được dùng trong
Corn Stage 1
Corn Stage 2
Corn Stage 3
Corn Stage 4
Corn Stage 5
Corn Stage 6
Corn Stage 7
Corn
Gold
50 G
CornSilver Quality Icon
Gold
62 G
CornGold Quality Icon
Gold
75 G
CornEnergy 25

Health 10

CornSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

CornGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Tortilla Tortilla

Fall Crops Bundle Fall Crops Bundle

Quality Crops Bundle Quality Crops Bundle

2 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày 3 Ngày Tổng: 14 Ngày (Thu hoạch sau mỗi 4 ngày)

Đông

Không có một cây nào có thể trưởng thành vào mùa đông. Tuy nhiên có thể trồng Winter Seeds để thu nhặt những vật phẩm hái lượm.

Đặc biệt

Mixed Seeds Mixed Seeds

“Hỗn hợp tất cả mọi thứ trong hạt này. Hãy thử trồng và xem nó mọc ra cái gì ?”

Mixed Seeds là một loại hạt có thể trồng trong mọi mùa, trừ mùa đông, mọc ra ngẫu nhiên một loại cây trong mùa.

Mixed Seeds có thể kiếm được khi cắt cỏ với lưỡi hái, bằng cách đào đất bằng cuốc, hoặc từ máy Seed Maker.

Wild Seeds

Wild Seeds có thể được chế tạo ra từ những vật phẩm hái lượm khi bạn đạt được cấp độ nhất định trong kỹ năng Hái lượm (Spring ở cấp độ 1, Summer ở cấp độ 4, Fall ở cấp độ 6, và Winter ở cấp độ 7). Mỗi công thức tạo một gói 10 hạt. Khi trồng, wild seed sẽ cho ra ngẫu nhiên một trong những sản phẩm hải lượm của mùa đó. Bất kể mọc ra cái gì, chúng đều cho ra sản phẩm cùng một thời gian (7 ngày, không tính ngày trồng).

Sweet Gem Berry Sweet Gem Berry

Mọc vào mùa thu. Hạt có thể được tìm thấy ở Xe du mục. Có thể tặng cho Old Master Cannoli trong Khu rừng bí ẩn để đổi lấy một trái Stardrop.

Rare Seed

Rare Seed


Xe du mục
Gold
1000 G
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho
Sweet Gem Berry Stage 1
Sweet Gem Berry Stage 2
Sweet Gem Berry Stage 3
Sweet Gem Berry Stage 4
Sweet Gem Berry Stage 5
Sweet Gem Berry Stage 6
Sweet Gem Berry
Gold
3000 G
Sweet Gem BerrySilver Quality Icon
Gold
3750 G
Sweet Gem BerryGold Quality Icon
Gold
4500 G
2 Ngày 4 Ngày 6 Ngày 6 Ngày 6 Ngày Tổng: 24Ngày Gold 83.3G/d

Ancient Fruit Ancient Fruit

Mọc vào mùa xuân, hạ và thu. Hạt có thể tìm được khi cho Ancient Fruit vào Seed Maker, hoặc cho ngẫu nhiên một loại quả vào trong(0.5%), hoặc từ Xe du mục.

Ancient Fruit Seeds

Ancient Seeds


Crafting Recipe

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Bán cho
Ancient Fruit Stage 1
Ancient Fruit Stage 2
Ancient Fruit Stage 3
Ancient Fruit Stage 4
Ancient Fruit Stage 5
Ancient Fruit Stage 6
Ancient Fruit Stage 7
Ancient Fruit
Gold
750 G
Ancient FruitSilver Quality Icon
Gold
937 G
Ancient FruitGold Quality Icon
Gold
1125 G
2 Ngày 7 Ngày 7 Ngày 7 Ngày 5 Ngày Tổng: 28 Ngày Tiếp tục ra quả mỗi 7 ngày. Gold 80.35g/d
*Nếu trồng vào ngày 1 mùa xuân.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.