FANDOM


Cuốc

Cuốc dùng để làm tơi đất và trồng cây. Nhấn giữ chuột trái để tăng diện tích có hiệu lực (Chỉ áp dụng sau khi nâng cấp) Cuốc còn có thể sử dụng để đào những ô đất lõm để tìm đồ vật ẩn ở đó.

Hình Ảnh Tên Giá Công thức ghép Công Dụng
Cuoc Hoe (Cuốc) Công cụ khởi đầu Cuốc 1 ô phía trước
Cuocdong Copper Hoe

(Cuốc Đồng)

2000g

Copper Bar Thỏi Đồng (5)

Tăng hiệu quả với 3 ô phía trước bạn khi giữ yên
Cuocthep Steel Hoe

(Cuốc Thép)

5000g

Iron Bar Thỏi Sắt (5)

Tăng hiệu quả với 5 ô phía trước khi bạn giữ yên
Cuocvang Gold Hoe

(Cuốc Vàng)

10000g

Gold Bar Thỏi Vàng (5)

Tăng hiệu quả với khu vực 3x3 khi giữ yên
CuocIridium Iridium Hoe (Cuốc Iridium) 25000g

Iridium Bar Thỏi Iridium (5)

Tăng hiệu quả với khu vực 6x3 khi giữ yên

Cúp

Dùng để đào đá và khoáng sản (Có thể sử dụng để san phẳng ô đất bị xới bởi cuốc).

Hình Ảnh Tên Giá Thành Phần Công dụng
Pickaxe Pickaxe (Cúp) Công cụ khởi đầu
Copper Pickaxe Copper Pickaxe (Cúp đồng) 2000g

Copper Bar Thỏi Đồng (5)

Có thể khai thác đá lớn ở các khu mỏ.
Steel Pickaxe Steel Pickaxe (Cúp thép) 5000g

Iron Bar Thỏi Sắt (5)

Có thể khai thác đá lớn trong khu vườn và có thể đi gặp quỷ lùn.
Gold Pickaxe Gold Pickaxe (Cúp vàng) 10000g

Gold Bar Thỏi Vàng (5)

Có thể phá vỡ thiên thạch.
Iridium Pickaxe Iridium Pickaxe (Cúp iridium) 25000g

Iridium Bar Thỏi Iridium (5)

Tất cả các công dụng trên.

Rìu

Dùng để chặt cây lấy gỗ, nhựa cây và dùng để chặt cách gốc cây to để lấy gỗ cứng (Chỉ áp dụng cho rìu đã nâng cấp). Cũng có thể được sử dụng để thu hoạch cây khổng lồ.

Ảnh Tên Giá Thành phần Công dụng
Axe Axe (Rìu) Công cụ khởi đầu 10 bổ chặt cây , 5 bổ chặt gốc
Copper Axe Copper Axe (Rìu đồng) 2000g

Copper Bar Thỏi Đồng (5)

Có thể chặt gốc cây lớn. 8 bỏ chặt cây , 4 bổ chặt gốc
Steel Axe Steel Axe (Rìu thép) 5000g

Iron Bar Thỏi Sắt (5)

Có thể chặt gỗ lớn. 6 bổ chặt cây, 3 bổ chặt gốc
Gold Axe Gold Axe (Rìu vàng) 10000g

Gold Bar Thỏi Vàng (5)

4 bổ chặt cây, 2 bổ chặt gốc
Iridium Axe Iridium Axe (Rìu irdium) 25000g

Iridium Bar Thỏi Iridium (5)

Tất cả công dụng trên

Bình tưới nước 

Được sử dụng để tưới nước cho cây trồng . Nó có thể được nạp lại tại bất kỳ nguồn nước nào. Nhấn giữ chuột trái để tăng diện tích có hiệu lực (Chỉ áp dụng sau khi nâng cấp đầu tiên).

Tưới cây mỗi ngày để cây phát tiển. Nên nâng cấp vào mùa đông để tránh việc cây sẽ không có bình tưới nước.

Ngoài ra, sử dụng Giữ lại đất có thể giữ cho cây trồng của bạn tưới nước cho một ngày khác.

Ảnh Tên Giá Thành phần Công dụng
Watering Can Watering Can (Bình tưới) Công cụ khởi đầu Tưới 1 ô đất
Copper Watering Can Copper Watering Can (Bình tưới đồng) 2000g

Copper Bar Thỏi Đồng (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới với 3 ô trước mặt khi giữ yên
Steel Watering Can Steel Watering Can (Bình tưới sắt) 5000g

Iron Bar Thỏi Sắt (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới với 5 ô trước mặt khi giữ yên
Gold Watering Can Gold Watering Can (Bình tưới vàng) 10000g

Gold Bar Thỏi Vàng (5)

Tăng dung lượng nước tối đa. Tăng hiệu quả tưới 3x3 ô khi giữ yên
Iridium Watering Can Iridium Watering Can (Bình tưới iridium) 25000g

Iridium Bar Thỏi Iridium (5)

Tăng hiệu quả tưới 6x3 ô khi giữ yên

Cần câu

Dùng để câu cá

Ảnh Tên Giá Đồ câu Cách có
Bamboo Pole Bamboo Pole (Cần câu tre) 500g Trao cho bạn bởi Willy
Fiberglass Rod Fiberglass Rod (Cần câu thủy tinh) 1800g Sử dụng mồi Mua ở cửa hàng cá Willy
Iridium Rod Iridium Rod (Cần câu iridium) 7500g Sử dụng mồi câu và lưỡi câu Mua ở cửa hàng cá Willy

Công cụ khác 

Ảnh Name Giá Công dụng Cách Mua
Scythe Scythe (Liềm) Công cụ khởi đầu Được sử dụng để cắt cỏ thành rơm Bạn bắt đầu với thứ này.
Milk Pail Milk Pail (Thùng sữa) 1000g Dùng để lấy sữa từ vật nuôi Mua từ shop của Ranch Marnie.
Shears Shears (Kéo) 1000g Dùng để lấy lông từ cừu Mua từ shop của Ranch Marnie.
Copper Pan Copper Pan (Chảo đồng) Sử dụng để thu thập quặng từ các dòng suối. Mở khóa thông qua Trung tâm cộng đồng hoặc gói nâng cấp từ dịch vụ Joja.
Backpack 24 Size Backpack

(Balo size 24)

2000g Tăng diện tích để đồ

Mua từ General Store Pierre. 

36 Backpack 36 Size Backpack

(Balo size 36)

10000g Tăng diện tích để đồ

Mua từ General Store Pierre sau khi mua balo xách tay 24 ô.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.