FANDOM


The Cửa hàng thợ mộc nằm ngay phía bắc của Thị trấn Pelican, phía nam của Backwoods con đường ở phía bắc đến nông trại. Robin là thợ mộc thị trấn and runs the shop. Bạn có thể trả tiền cho cô ấy để nâng cấp nông trại của bạn, xây dựng nông trại mới, hoặc mua đồ nội thất. Hầu hết các công trình xây dựng đều được hoàn thành trong 2 ngày.

Vào thứ ba cửa hàng sẽ mở cửa, nhưng Robin sẽ đi đến nhà của Caroline lúc buổi chiều cho lớp tập thể dục vì vậy cô ấy sẽ không có ở nhà.

Cô ấy cũng bán/mua gỗđá.

Cửa hàng được gắn liền với gia đình khi mà Robin sống với Demetrius, SebastianMaru.

Cửa hàng

Ngoài những mặt hàng được bán dưới đây thì cửa hàng của Robin sẽ thay đổi đồ nội thất hàng ngày.

Hình ảnh Tên Mô tả Giá
Wood
Gỗ Một vật liệu rắn chắc nhưng cũng mềm dẻo thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng.
Gold
10 G
Stone
Đá Một vật liệu phổ biến với nhiều công dụng trong chế tạo và xây dựng.
Gold
20 G
Basic Window
Cửa sổ đơn giản Có thể đặt trong nhà của bạn.
Gold
300 G
Small Window
Cửa sổ nhỏ Có thể đặt trong nhà của bạn.
Gold
300 G
Calendar
Quyển lịch Có thể đặt trong nhà của bạn.
Gold
2000 G
Budget TV
Budget TV Có thể đặt trong nhà của bạn.
Gold
750 G
Plasma TV
Plasma TV Có thể đặt trong nhà của bạn.
Gold
4500 G
Wooden Brazier
Recipe Overlay
Công thức đuốc than gỗ Bản vẽ chế tạo Đuốc than gỗ.
Gold
250 G
Stump Brazier
Recipe Overlay
Stump Brazier Recipe Blueprints for crafting a Stump Brazier.
Gold
800 G
Wood Lamp-post
Recipe Overlay
Wood Lamp-post Recipe Blueprints for crafting a Wood Lamp-post.
Gold
500 G
Iron Lamp-post
Recipe Overlay
Iron Lamp-post Recipe Blueprints for crafting a Iron Lamp-post.
Gold
1000 G
Wood Floor
Recipe Overlay
Wood Floor Recipe Blueprints for crafting a Wood Floor.
Gold
500 G
Stone Floor
Recipe Overlay
Stone Floor Recipe Blueprints for crafting a Stone Floor.
Gold
500 G
Stepping Stone
Recipe Overlay
Stepping Stone Path Recipe Blueprints for crafting a Stepping Stone Path.
Gold
500 G
Straw Floor
Recipe Overlay
Straw Floor Recipe Blueprints for crafting a Straw Floor.
Gold
1000 G
Crystal Path
Recipe Overlay
Crystal Path Recipe Blueprints for crafting a Crystal Path.
Gold
1000 G

Farm Buildings

Farm buildings are required to house animals. Both coops and barn buildings have upgrades, the base building must be purchased before the upgrade. Each of these buildings can be built multiple times to support more animals.

It's recommended to build a silo first, which will allow hay collection making feeding animals much easier.

Hình ảnh Name Mô tả Vật nuôi Giá Kích thước
Barn
Barn Houses 4 barn-dwelling animals. Cows
Gold
6000 G


Wood Wood (350)

Stone Stone (150)

Marker4x7
Big Barn
Big Barn Barn Upgrade

Houses 8 barn-dwelling animals. Allows animals to give birth. Unlocks Goats.

Goats
Gold
12000 G


Wood Wood (450)

Stone Stone (200)

Marker4x7
Deluxe Barn
Deluxe Barn Big Barn Upgrade

House 12 barn-dwelling animals. Comes with an auto-feed system. Unlocks Sheep and Pigs.

Sheep

Pigs

Gold
25000 G


Wood Wood (550)

Stone Stone (300)

Marker4x7
Coop
Coop Houses 4 coop dwelling animals. Chickens
Gold
4000 G


Wood Wood (300)

Stone Stone (100)

Marker3x6
Big Coop
Big Coop Coop Upgrade

House 8 coop-dwelling animals. Comes with an incubator. Unlocks Ducks.

Ducks
Gold
10000 G


Wood Wood (400)

Stone Stone (150)

Marker3x6
Deluxe Coop
Deluxe Coop Big Coop Upgrade

House 12 coop-dwelling animals. Comes with an auto-feed system. Unlocks Rabbits.

Rabbits
Gold
20000 G


Wood Wood (500)

Stone Stone (200)

Marker3x6
Silo
Silo Allows you to cut and store grass for feed.
Gold
100 G


Stone Stone (100)

Clay Clay (10)

Copper Bar Copper Bar (5)

Marker3x3
Slime Hutch
Slime Hutch Raise up to 20 slimes. Fill water troughs and slimes will create slime balls. Slimes
Gold
10000 G


Stone Stone (500)

Refined Quartz Refined Quartz (10)

Iridium Bar Iridium Bar (1)

Marker7x11
Horse Stable
Chuồng ngựa Allows you to keep and ride a horse. Horse included. Horse
Gold
10000 G


Hardwood Hardwood (100)

Iron Bar Iron Bar (5)

Marker4x2
Well
Giếng Provides a place for you to refill your watering can.
Gold
1000 G


Stone Stone (75)

Marker3x3

Nâng cấp nhà

Khi bạn nâng cấp nhà thì nhìn bề ngoài không thay đổi, nhưng diện tích bên trong sẽ lớn hơn. Nâng cấp sẽ tạo thêm không gian, khi đó bạn có thể vào nhà bếp để nấu [[Đồ ăn|thức ăn].

Hình ảnh Name Mổ tả Giá
House (tier 2)
Nhà cấp 2 Increase house size and add a Kitchen.
Gold
10000 G


Wood Wood (450)

House (tier 3)
Nhà cấp 3 Adds two new rooms, one empty, and one with a crib and two single beds, thus allowing you to have children. Kitchen is larger.
Gold
50000 G


Hardwood Hardwood (150)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.