FANDOM


Clock

Chu kỳ ngày là vòng lặp của 18 tiếng trong game (hoặc là 13.5 phút ngoài đời thật; 1 giờ trong game tương đương với 45 giây ngoài đời thực) từ 6:00AM đến 2:00AM (nửa đêm). Quá nửa đêm, nhân vật của người chơi sẽ bị mệt và bất tỉnh. Dù vậy, nhân vật của bạn vẫn có thể thức đến tận 2:00AM, chỉ bất tỉnh đi nếu sau 2:00AM.

Nếu nhân vật của bạn bạn bất tỉnh, nó sẽ thức dậy ở trên giường, được đưa về nhà bởi các bác sĩ của thôn, Harvey, Linus, cũng có thể là một nhân viên của siêu thị Joja hoặc bác sĩ của siêu thị Joja. Vào một số trường hợp người chơi sẽ bị mất tiền (lý do chi tiết của việc bị mất tiền sẽ được giải thích cặn kẽ trong thư được gửi đến nhà của người chơi vào sáng hôm sau). Hoặc trường hợp đặc biệt là người chơi đã may mắn vào trong nhà kịp lúc trước khi bị ngất sẽ không mất tiền.

Dựa trên lý thuyết của game, bạn đêm sẽ được tính từ 6:00PM, kể từ thời điểm đó bạn có thể bắt được những loại chỉ bắt được vào ban đêm . Dù thế, nhưng màn hành game sẽ không chuyển sang tối trước 8:00PM(có mùi hư cấu).

Hệ thống lưu game chỉ hoạt động sau khi nhân vật của người chơi đã đi ngủ và các thống kê lợi nhuận trong ngày đã được tiếp nhận, tính đến cuối ngày.

Ngủ sẽ hồi phục lại năng lượngsinh lực toàn bộ nếu như nhân vật đi ngủ trước 12:00AM và không bị tình trạng kiệt sức, và sẽ chỉ hồi phục một nửa nếu như bị bất tỉnh hoặc kiệt sức. Nếu thời gian thức quá nửa đêm càng nhiều, năng lượng khi thức dậy sẽ càng ít (năng lượng còn lại trước khi ngủ sẽ hoàn toàn không được tính), sẽ có tỷ lệ 50% chỉ phục hồi một nửa nếu ngủ đúng 2:00AM.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.