Dân làng là cư dân, những người hiện đang sống trong và xung quanh Thị Trấn Pelican. Mỗi người dân có một thói quen hằng ngày và lịch trình riêng, họ có thể được tìm thấy ở các vị trí khác nhau trong thị trấn tùy thuộc vào giờ trong game.

Họ có thể cho bạn những nhiệm vụ và bạn cũng có thể tặng quà cho họ để tăng tình cảm. Mỗi người dân có những sở thích và ghét riêng biệt, và sẽ phản ứng khác nhau tùy vào món quà bạn tặng.

Để xem những món mà họ thích, bạn có thể đọc thêm những trang dưới đây:

Nhân Vật Có Thể Cưới

Nam

Nữ

Nhân Vật Không Thể Cưới

Nhân Vật Không Thể Tặng Quà


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.