FANDOM


Elliott
Elliott
Thông tin
Sinh nhật Fall 5
Sống tại Bãi biển
Địa chỉ Elliott's Cabin
Gia đình Không có
Bạn bè

Willy Icon Willy

Leah Icon Leah

Kết hôn Yes
Quà yêu thích Crab Cakes Crab Cakes

Tom Kha Soup Tom Kha Soup Duck Feather Duck Feather Lobster Lobster Pomegranate Pomegranate

vde


“Elliott sống một mình trong một cái cabin ngoài bờ biển. Anh ấy là một nhà văn mơ ước một ngày nào đó viết được một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời. Anh ấy là một nhà văn lãng mạn, lấy cảm hứng từ những bông hoa và viết nên những vần thơ tuyệt vời. Khi anh ấy có tiền, anh ấy sẽ đến quán bar và tự thưởng cho mình những chén rượu mạnh. Có phải một người nông dân là một nguồn cảm hứng mà Elliott đang tìm kiếm ? Chỉ có một cách để biết...”

Dev Update #12


Elliott là một trong những người dân đang sống ở bò biển phía nam của Thị trấn Pelican. Anh ấy là một trong 10 người dân có thể kết hôn.[1]


Thời gian biểu

Thời gian biểu gần như giống nhau trong suốt mùa xuân và mùa hè, trừ hôm nào khi trời mưa thì anh ấy sẽ ở trong cabin cả ngày. Anh ấy thỉnh thoảng đọc sách ở thư viện vào thứ hai hoặc thứ tư(có thể thay đổi trong mùa xuân năm 1 - anh ấy dành phần lớn thời gian ở trong cabin của mình trong thời gian này)Thường rời khỏi cabin của mình vào buổi chiều, đứng một chỗ ngắm nhìn biển ở phía Nam.

Mùa xuân


Thứ hai

Giờ  Địa điểm 
11:30 AM  Đi ra khỏi nhà đến khu rừng phía trước ngôi nhà của Leah.
3:00 PM Đi ra khỏi nhà, đứng trên cây cầu phía bắc bãi biển và nhìn xuống nước.
6:00 PM Về nhà.


Thứ ba

Giờ  Địa điểm 
12:00 PM Ra khỏi nhà, đi ra đống lửa trại gần nhà.
1:30 PM Về nhà
3:00 PM Đi ra khỏi nhà, đứng trên cây cầu phía bắc bãi biển và nhìn xuống nước.
6:00 PM Về nhà.


Thứ tư

Giờ Địa điểm
2:00 PM Đi loanh quanh ca bin.


Thứ năm

Giờ Địa điểm
10:00 AM Đi loanh quanh cabin
11:00 AM Tiếp tục viết tiểu thuyết trên bàn của anh ấy
11:30 AM Đi đến cửa hàng tạp hóa của Pierre
5:30 PM Về nhà


Thứ 6

Giờ Địa điểm
10:00 AM Đi loanh quanh cabin
12:00 PM Về nhà, đi ra bãi lửa trại
1:30 PM Về nhà
3:00 PM Ra khỏi ra, đứng trên cầu ngoài bãi biển.
6:00 PM Rời cầu, về nhà


Thứ 7

Giờ Địa điểm
Không rõ Không rõ

Chủ nhật

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà đi ra bãi lửa trại
3:00 PM Đứng trên cầu ngoài bãi biển
7:00 PM Về nhà, khóa cửa.
Mùa hè


Thứ hai

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ
1:00 PM Nhìn xuống sông phía nam căn nhà của Leah
6:00 PM Ra khỏi bờ sông đi về nhà.


Thứ ba

Giờ Địa điểm
10:30 AM Ra khỏi nhà và đến phòng khám
12:00 PM Kiểm tra sức khỏe bởi Harvey
4:00 PM Rời phòng khám đi về nhà
5:20 PM Về đến nhà và đi vào.


Thứ tư

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà
1:00 PM Nhìn xuống sông phía nam căn nhà của Leah
6:30 PM Về nhà


Thứ năm

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà
12:30 PM Đến cửa hàng tạp hóa của Pierre
6:00 PM Về nhà


Thứ sáu

Giờ Địa điểm
2:00PM Ở trong tiệm tạp hóa của Pierre


Thứ bảy

Giờ Địa điểm
1:00 PM Nhìn xuống sông phía nam căn nhà của Leah.
6:00 PM Đi về nhà.
7:30 PM Ở trong cabin.


Chủ nhật

Giờ Địa điểm
12:00 PM Ra khỏi nhà
Mùa thu


Thứ hai

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà, ra thư viện.
12:40 AM Đến thư viện


Thứ ba

Giờ Địa điểm
5:30 PM Ra khỏi thư viện, về nhà
7:00 PM Về đến nhà


Wednesday

Giờ Địa điểm
12:40 Trong thư viện


Thứ năm

Thời gian Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà
12:40 PM Trong cửa hàng tạp hóa
5:30 PM Ra khỏi cửa hàng
6:40 PM Về đến nhà


Friday

Giờ Địa điểm
10:00 Đi xung quanh nhà
12:00 PM Rời khỏi nhà, đi ra đống lửa trại
1:30 PM Vào trong nhà
3:00 PM Ra khỏi nhà và đi đến cây cầu phía Bắc bãi biển
5:00 PM Đứng trên cầu
6:00 PM Về nhà
6:20 PM Ở trong nhà


Thứ 7

Giờ Địa điểm
11:30 AM - 12:40 PM Ra khỏi nhà và đến thư viện
12:50 PM - 5:30 PM Đọc sách trong thư viện
5:30 PM - 6:50 PM Về nhà

Chủ nhật

Giờ Địa điểm
12:00 PM Ra khỏi nhà và đứng trên cầu càng gần của hàng của Willy
5:00 PM Đứng trên cây cầu phía nam
Mùa đông


Thứ hai

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà và ra thư viện
3:50 PM Đọc sách ở thư viện
5:30 PM Ra khỏi thư viện, về nhà.


Thứ ba

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà và ra thư viện
12:40 PM Đọc sách ở thư viện
7:00 PM Về nhà


Thứ tư

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà và ra thư viện
1:30 PM Đọc sách ở thư viện
5:30 PM Ra khỏi thư viện, về nhà.
6:40 PM Về nhà


Thứ năm

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ra khỏi nhà và đến tiệm tạp hóa
12:30 PM Đến tiệm tạp hóa
5:30 PM Ra khỏi tiệm tạp hóa, về nhà
6:40 PM Về đến nhà


Thứ sáu

Giờ Địa điểm
11:30 AM Ở trong nhà
3:20 PM Đứng trên cây cầu phía bắc bãi biển
6:00 PM Ra khỏi cầu
6:20 PM Về nhà


Thứ 7

Giờ Địa điểm
11:30 AM - 12:40 PM Ra khỏi nhà và ra thư viện
12:50 PM - 5:30 PM Đọc sách ở thư viện
5:30 PM - 6:50 PM Ra khỏi thư viện, về nhà.

Chủ nhật

Giờ Địa điểm
3:00 PM Ra khỏi cabin, đi ra cầu
5:00 PM Ra khỏi cầu, đến quán bar


Mối quan hệ

Willy Icon Willy

Bạn

Leah Icon Leah

Bạn


Quà tặng

Sinh nhật (Fall 5)

“Một món quá sinh nhật à !Bạn thật là tốt bụng, cảm ơn bạn!”


Tốt nhất

“(Name), đây là một món quá tuyệt vời!Cảm ơn bạn”


Universal Loves


Image Name Description Source Ingredients
Crab Cakes
Crab Cakes A perfect way to warm yourself after a cold night at sea. Cooking

Crab Crab (1) Wheat Flour Wheat Flour (1) Egg Egg (1) Oil Oil (1)

Duck Feather
Duck Feather It's so colorful. Ducks
Lobster
Lobster A large ocean-dwelling crustacean with a strong tail. Crab Pot
Pomegranate Pomegranate Within the fruit are clusters of juicy seeds. Pomegranate Tree
Tom Kha Soup
Tom Kha Soup These flavors are incredible! Cooking

Coconut Coconut (1) Shrimp Shrimp (1) Common Mushroom Common Mushroom (1)


Tốt

“Cho tôi ư ?Tuyệt vời !”


Universal Likes


Image Name Description Source Ingredients
Juice
Juice A sweet, nutritious beverage. Artisan Goods Any Vegetable
Amethyst
Amethyst A purple variant of quartz. Foraging - Mines
Aquamarine
Aquamarine A shimmery blue-green gem. The Mines
Beer
Beer Drink in moderation. The Saloon

Keg

Wheat Wheat (1)

Blackberry
Blackberry An early-fall treat. Foraging - Fall
Blueberry
Blueberry A popular berry reported to have many health benefits. The blue skin has the highest nutrient concentration. Farming - Summer Blueberry Seeds
Cheese
Cheese It's your basic cheese Cheese Press

Milk Milk (1)

Chowder
Chowder A perfect way to warm yourself after a cold night at sea. Cooking

Clam Clam (1)Milk Milk (1)

Coffee
Coffee It smells delicious. This is sure to give you a boost. The Saloon
Crocus
Crocus A flower that can bloom in the winter.  Foraging - Winter
Fairy Rose
Fairy Rose An old folk legend suggests that the sweet smell of this flower attracts fairies. Crops - Fall Fairy Seeds
Fish Stew
Fish Stew It smells a lot like the sea. Tastes better, though. Cooking

Crayfish Crayfish (1) Mussel Mussel (1) Periwinkle Periwinkle (1) Tomato Tomato (1)

Jelly
Jelly Gooey. Preserves Jar

All Fruits

Mayonnaise
Mayonnaise It looks spreadable. Mayonnaise Machine

Egg Egg (1)

Octopus
Octopus A mysterious and intelligent creature. Fishing
Omelet
Omelet It's super fluffy. Cooking Egg Egg (1)Milk Milk (1)
Parsnip
Parsnip A spring tuber closely related to the carrot. It has an earthy taste and is full of nutrients. Crops - Spring Parsnip Seeds
Ruby
Ruby A precious stone that is sought after for its rich color and beautiful luster. Foraging - Mines
Sashimi
Sashimi Raw fish sliced into thin pieces. Cooking

Fish Fish (1)

Squid
Squid A deep sea creature that can grow to enormous size. Fishing
Sweet Pea
Sweet Pea A fragrant summer flower. Foraging - Summer
Tulip
Tulip The most popular spring flower. Has a very faint sweet smell. Crops - Spring Tulip Seeds
Wine
Wine Drink in moderation. Keg

Any Fruit


Bình thường

“Oh, một món quà, xin cảm ơn!”


Universal Neutral


Image Name Description Source Ingredients
Sweet Gem Berry
Sweet Gem Berry It's by far the sweetest thing you've ever smelled. Farming - Fall
Clam
Clam Someone lived here once. Foraging - Beach
Coral
Coral A Colony of tiny creatures that clump together to form beautiful structures. Foraging - Beach
Crab
Crab A marine crustacean with two powerful pincers. Crab Pot
Duck Egg
Duck Egg It's still warm. Duck
Rainbow Shell
Rainbow Shell An ancient shell. Foraging - Beach


Tệ

“Hmm... Tôi không thích cái này lắm !.”


Universal Dislikes


Image Name Description Source Ingredients
Clay
Clay Put in a furnace to make a clay pot. "worms" tiles,
Tilling dirt with a hoe.
Common Mushroom
Common Mushroom Slightly nutty, with good texture. Foraging - Fall

Foraging - Mines

Daffodil
Daffodil A traditional spring flower that makes a nice gift. Foraging - Spring
Dandelion
Dandelion Not the prettiest flower, but the leaves make a good salad. Foraging - Spring
Goat Milk Goat Milk The milk of a goat Goat
Hazelnut
Hazelnut That's one big hazelnut!. Foraging - Fall
Holly
Holly The leaves and bright red berries make a popular winter decoration. Foraging - Winter
Large Goat Milk Large Goat Milk A gallon of creamy goat's milk Goat
Large Milk Large Milk A large jug of cow's milk Cow
Limestone
Limestone A very common type of stone. It's not worth very much. Foraging - Mines
Malachite
Malachite A popular ornamental stone, used in sculpture and to make green paint. Foraging - Mines
Milk Milk A jug of cow's milk Cow
Pizza
Pizza It's popular for all the right reasons. Cooking 

The Saloon

Wheat Flour Wheat Flour (1)

Tomato Tomato (1) Cheese Cheese (1)

Wild Horseradish
Wild Horseradish A spicy root found in the spring. Foraging - Spring
Wild Plum
Wild Plum Tart and juicy with a pungent aroma. Foraging - Fall


Tệ nhất

“Cái đ** gì đây, một thứ thật tồi tề!.”


Universal Hates


Image Name Description Source Ingredients
Joja Cola
Joja Cola Joja Corporation. Joja Corporation, Fishing, Saloon Vending Machine
Amaranth
Amaranth A purple grain cultivated by an ancient civilization. Crops - Fall
Dried Starfish
Dried Starfish A starfish from the primordial ocean. It's an unusually pristine specimen! Varies
Poppy
Poppy In addition to its colorful flower, the Poppy has culinary and medicinal uses. Crops - Summer
Quartz
Quartz A clear crystal commonly found in caves and mines. Foraging - Mines - Crystalarium
Salmonberry
Salmonberry A spring-time berry with the flavor of the forest. Foraging - Spring
Sea Cucumber
Sea Cucumber A slippery, slimy creature found on the ocean floor. Fishing
Stone
Stone A useful material when broken with the Pickaxe. Mining rocks with a pickaxe.


Sự kiện trái tim

Hai tim

Two Hearts


Vào cabin của Elliott sau 10AM khi anh ấy vẫn ở trong đó. Elliott sẽ chào đón bạn, sau đó anh ấy bắt đầu kể về việc di chuyển đến thị trấn Pelican để viết văn, nhưng không một ai ở quê nhà anh ấy tin điều đó. Rồi anh ấy hỏi bạn thích thế loại tiểu thuyết nào(chọn giữa Huyền bí, Lãng mạn hoặc Khoa học - Viễn tưởng), anh ấy sẽ nhớ lựa chọn của bạn. Và rồi anh ấy hỏi bạn có biết gì về cây trồng không, nếu có thể thì hãy xem cây hoa hồng của anh ấy, hình như nó bị héo.


Elliot Two Heart Event


Bốn tim

Four Hearts


Vào Quầy rượu sau 5PM ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 6 hoặc chủ nhật(có thể ngày khác). Gus nói rằng sẽ mang đồ uống cho bạn ngay lập tức. Khi Gus đang lấy đồ ăn cho bạn thì Elliot bước vào, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây. Anh ấy nói rằng anh ấy vào đây để nghỉ ngơi sau 8 tiếng viết lách mệt mỏi, và anh ấy gọi 2 cốc bia, 1 cho anh ấy và 1 cho bạn. Anh ấy sẽ gọi rượu vang nếu nhân vật bạn đang chơi là nữ.


Bạn kêu anh ấy dừng một lúc, gợi ý một chiếc bánh, và chọn 1 trong những câu chúc sau:


  • "Vì thị trấn Pelican!" +25 điểm thân thiện. "Ah, vì Nhà văn hóa thị trấn, một ý tưởng thú vị!
  • "Vì tình bạn của chúng ta!" +50 điểm thân thiện. "Một ý tưởng tuyệt vời!!" 
  • "Vì sức khỏe của chúng ta" -10 điểm thân thiện "Ờ... được" 
  • "Vì ngày tồi tệ của bạn" -50 điểm thân thiện. "Quên mẹ đi." 

Cả hai uống rượu và nhảy tại chỗ. Hoạt cảnh kết thúc, bạn đứng ở ngoài quán bar trong trạng thái say rượu.


Elliot Four Heart Event 1 Elliot Four Heart Event 2


Sáu tim

Six Hearts


Enter Elliot's home after 10 a.m when he's inside. There will be a cutscene of him playing piano. After he finishes, you can either say "That was wonderful." or "How long have you been playing?". Elliott will then get up and start talking to you about how hard his life is at the moment, and how he wishes he could just be a farmer like you. You can either say "It's just as hard to be a farmer, you know" or "Come live on the farm, I could use the extra help".  If you choose to tell him to join you, he is very surprised and thanks you for the offer, but his novel is almost complete, so he couldn't.


Elliot Six Heart Event


Tám tim

Eight Hearts


The day after you reach 8 hearts with Elliott, you will receive a letter in the mail from him saying that he finally finished his book, and that he's doing a reading at the library that afternoon. He hopes you'll be able to make it. Go to the Archaeologist's office after 1 PM, and you will enter a cutscene. Everyone in town came to the library to listen to Elliott's first book reading. Elliott walks up to you and expresses his delight at you coming to listen. Then he begins to read. After he finally finishes reading, he thanks everyone for coming. Then, he walks up to you, asking how you think it went. He tells you that he's glad you liked it, because he dedicated it to you and he based it off of your favorite genre of book.


Books:


Sci-fi: "The Rise and Fall of Planet Yazzo". A sci-fi epic spanning thousands of years in an exotic planetary system.  'Commander Yutkin stepped through the golden archway as the airlock snapped shut behind him. Today was his first day on Planet Yazzo, and all 14 of the alliance delegates had been summoned to the Grand Spire...[Fade]And as the 7th moon descended beneath the horizon, the planet of Yazzo would begin its sinister transformation...an event for which Commander Yutkin was completely unprepared.'


Romance: "Camellia Station". 'It's a romance novel about a train stewardess who falls in love with a traveling architect... Chapter One. 'Your ticket sir?' Ticket collector Gozman extended a gloved hand toward the young commuter. 'Ah, yes. I have it right here,' he replied, reaching into his coat pocket. Mortified, he discovered that the ticket was missing. [Fade] ...'Clara, there's something I must tell you,' he blurted as she turned to leave. Clara turned, slowly, and saw the look of desperation in Horatio's eye. At that moment Gozman burst into the compartment, red-faced.'


Mystery: "Blue Tower". It's a mystery novel set in a surreal, dystopian future. Chapter One. From the shadows emerged a man, radiating with enigmatic omniscience. 'Good Evening, Mr. Lu,' he said, the corners of his mouth quivering. Lu seemed astonished. 'How did you know my name?' [Fade] Lu checked Jenu's pockets, then stood up and walked into the bedroom. He quickly found the small golden key that he was looking for and slipped it into his coat pocket.Elliot Eight Heart Event


Mười tim

Ten Hearts


After you reach 10 hearts with Elliott, you will receive a letter in the mail from him, saying that he has an idea. Go to the beach on a sunny morning (before 12 PM?), and you will join Elliott on the docks. Elliott fixed the row boat that has been on the docks, and he was wondering if you wanted to go with him on a "maiden voyage". You can choose whether or not you want to get in the boat. If you do get in the boat, Elliott talks to you about his novel, and how he couldn't have done it without you. Then, he's at a loss for words for how he feels about you. Suddenly, he kisses you! You begin trembling. You can choose to respond with "I'm happy." or "You're making very uncomfortable. Stop." You two head back to shore, and Elliott comments on how the valley finally looks like home.


Elliot Ten Heart Event 1 Elliot Ten Heart Event 2


Hôn nhân

Elliott Spouse Room

Elliott's room.


3 days after you give Elliott the Mermaid pendant, you will get married to Elliott in the town square. Elliott wears a gray suit. After the ceremony ends, you return to your home. Elliott will be inside, and a new addition will be added to the east end of your home. Elliott's end of the house will have a mini-library, and other various decor. On New Years Eve (28 Winter), he will give the player a bottle of wine.


Once married, Elliott assists with tasks around the farm including mending broken fences, feeding the animals, and refilling the cat or dog water bowl. 


Occasionally in the mornings, Elliott will provide you with a cup of coffee.


Elliot Wedding


Nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ Yêu cầu Thông tin nhiệm vụ Mục tiêu Nhận bởi Phần thưởng
Vận chuyển Tất cả các mùa; 2 Days Tôi đang thiếu Thạch anh tím.  Nếu ai đó mang cho tôi một cái, tôi sẽ rất cảm kích. - Elliott Nhận nhiệm vụ ở bảng yêu cầu trợ giúp. Hoàn thành nhiệm vụ khi mang cho Elliott 1 Thạch anh tím trong 2 Days. Yêu cầu trợ giúp 300g; Làm Elliott vui.


Biểu cảm

Dòng thời gian

Elliott's look evolved over the years the game was in development. Here's a timeline showing how ConcernedApe's art and Elliott's style changed over the years before the game was launched.

Elliott Timeline


Tài liệu tham khảo

  1. http://stardewvalley.net/dev-update-12/
Dân làng
Nam độc thân AlexElliottHarveySamSebastian
Nữ độc thân AbigailHaleyLeahMaruPenny
  CarolineClintDemetriusDwarfEmilyEvelynGeorgeGilGovernor
  GuntherGusJasJodiKentKrobusLewisLinusMarlonMarnie
  MorrisMr. QiPamPierreRobinSandyShaneVincentWillyWizard

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.