FANDOM


Crafts Room

Community Center Crafts Room
Phòng chế tạo (craft room).

Những gói vật phẩm có được bằng cách thu thập những vật phẩm khác. Mỗi mùa sẽ có những loại cây trồng đặc biệt để có thể tạo thành bằng cách có được tất cả các gói vật phẩm của mùa đó.

Phần thưởng: Bridge Repair
Bundle Green Gói Spring Foraging
Spring Foraging Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Wild Horseradish Wild Horseradish Nhặt được trong mùa xuân
Daffodil Daffodil Nhặt được trong mùa xuân.
Leek Leek Nhặt được trong mùa xuân
Dandelion Dandelion Nhặt được trong mùa xuân
Bundle Reward Phần thưởng: Spring Seeds Spring Seeds (30)
Bundle Yellow Gói Summer Foraging
Summer Foraging Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Grape Grape Nhặt được trong mùa hạ
Spice Berry Spice Berry Nhặt được trong mùa hạ
Sweet Pea Sweet Pea Nhặt được trong mùa hạ
Bundle Reward Phần thưởng: Summer Seeds Summer Seeds (30)
32px Gói Fall Foraging
Fall Foraging Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Common Mushroom Common Mushroom Nhặt được trong mùa thu hoặc có trong hang nấm (nếu bạn chọn nuôi trồng nấm)
Wild Plum Wild Plum Nhặt được trong mùa thu
Hazelnut Hazelnut Nhặt được trong mùa thu
Blackberry Blackberry Nhặt được trong mùa thu
Bundle Reward Phần thưởng: Fall Seeds Fall Seeds (30)
Bundle Teal Gói Winter Foraging
Winter Foraging Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Winter Root Winter Root Nhặt được trong mùa đông hoặc rơi ra từ "Slimes" trong Mines tầng 41-79
Crystal Fruit Crystal Fruit Nhặt được trong mùa đông hoặc rơi ra từ "Coal Sprites" trong Mines tầng 41-79
Snow Yam Snow Yam Nhặt được trong mùa đông (Dùng cuốc đất Hoe Hoe ở những khu vực bên ngoài Farm). Tỉ lệ cao những nơi có giun xuất hiện
Crocus Crocus Nhặt được trong mùa đông
Bundle Reward Phần thưởng: Winter Seeds Winter Seeds (30)
Bundle Red Gói Construction
Construction Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Wood Wood (99) Chặt cây hoặc mua từ cửa hàng Robin
Wood Wood (99) Chặt cây hoặc mua từ cửa hàng Robin
Stone Stone (99) "Nện" đá hoặc mua từ cửa hàng Robin
Hardwood Hardwood (10) Chặt những gốc cây lớn ở Farm hay trong "Khu rừng bí mật"

( Phải nâng cấp rìu trước nha )

Bundle Reward Phần thưởng: Charcoal Kiln Charcoal Kiln
Bundle Purple Gói Exotic Foraging
Exotic Foraging Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Coconut Coconut Nhặt được ở sa mạc
Cactus Fruit Cactus Fruit Nhặt được ở sa mạc
Cave Carrot Cave Carrot Trong những thùng gỗ ở Mines
Red Mushroom Red Mushroom Nhặt được trong Mines hay trong hang nấm ( nếu bạn chọn nuôi trồng nấm )
Purple Mushroom Purple Mushroom Nhặt được trong Mines hay trong hang nấm ( nếu bạn chọn nuôi trồng nấm )
Maple Syrup Maple Syrup Dùng "Tapper" để lấy nhựa từ cây "Maple" (cây ở Farm)
Oak Resin Oak Resin Dùng "Tapper" để lấy nhựa từ cây "Oak" (cây ở Farm)
Pine Tar Pine Tar Dùng "Tapper" để lấy nhựa từ cây "Pine" (cây ở Farm)
Morel Morel Trong hang nấm ( nếu bạn chọn nuôi trồng nấm )
Bundle Reward Phần thưởng: Autumn's Bounty Autumn's Bounty (5)

Pantry

Community Center Pantry
Phòng chứa thức ăn xuất hiện sau khi hoàn thành một gói bất kỳ ở Crafts Room. Những gói được hoàn thành bằng cách thu thập các loại nông phẩm sẽ được để ở đây. Bạn có thể dùng để trồng chúng vào từng mùa. Có những gói cho Artisan Goods, cây trồng chất lượng cao, và các sản phẩm như sữa và trứng.
Phần thưởng: Greenhouse
Bundle Green Gói Spring Crops
Spring Crop Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Parsnip Parsnip Trồng và thu hoạch trong mùa xuân
Green Bean Green Bean Trồng và thu hoạch trong mùa xuân
Cauliflower Cauliflower Trồng và thu hoạch trong mùa xuân
Potato Potato Trồng và thu hoạch trong mùa xuân
Bundle Reward Phần thưởng: Speed-Gro Speed-Gro (20)
Bundle Yellow Gói Summer Crops
Summer Crop Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Tomato Tomato Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Hot Pepper Hot Pepper Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Blueberry Blueberry Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Melon Melon Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Bundle Reward Phần thưởng: Quality Sprinkler Quality Sprinkler
32px Gói Fall Crops
Fall Crop Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Corn Corn Trồng và thu hoạch trong mùa thu
Eggplant Eggplant Trồng và thu hoạch trong mùa thu
Pumpkin Pumpkin Trồng và thu hoạch trong mùa thu
Yam Yam Trồng và thu hoạch trong mùa thu
Bundle Reward Phần thưởng: Bee House Bee House
Bundle Teal Gói Quality Crops
Quality Crop Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
ParsnipGold Quality Icon
Parsnip (5)
Trồng và thu hoạch trong mùa xuân
MelonGold Quality Icon
Melon (5)
Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
PumpkinGold Quality Icon
Pumpkin (5)
Trồng và thu hoạch trong mùa thu
CornGold Quality Icon
Corn (5)
Trồng và thu hoạch trong mùa hạ hoặc mùa thu

(cây 2 mùa)

Bundle Reward Phần thưởng: Preserves Jar Preserves Jar
Bundle Red Gói Animal
Animal Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Milk Milk (Large) Lấy từ Bò
Egg Egg (Large, Brown) Lấy từ Gà Nâu
Egg Egg (Large, White) Lấy từ Gà Trắng
Goat Milk Goat Milk (Large) Lấy từ Dê
Wool Wool Lấy từ Cừu, Thỏ
Duck Egg Duck Egg Lấy từ Vịt
Bundle Reward Phần thưởng: Cheese Press Cheese Press
Bundle Purple Gói Artisan
Artisan Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Truffle Oil Truffle Oil Làm từ "Truffles"( từ con Heo ). Cần máy "Oil Maker"

(Chế tạo)

Cloth Cloth Làm từ "Wool"( từ Cừu, Thỏ ). Cần máy "Loom"

(Chế tạo)

Goat Cheese Goat Cheese Làm từ "Goat Milk". Cần máy "Cheese Press"
Cheese Cheese Làm từ "Cow Milk". Cần máy "Cheese Press"
Honey Honey Cần "Beehive"
Jelly Jelly Làm từ bất cứ trái cây gì (trái thu hoạch được ấy). Cần "Preserves Jar"
Apple Apple Từ cây "Apple" trong mùa thu (mấy cây này mua ở cửa hàng hạt giống giá >2000 ấy)
Apricot Apricot Từ cây "Apricot" trong mùa xuân
Orange Orange Từ cây "Orange" trong mùa hạ
Peach Peach Từ cây "Peach" trong mùa hạ
Pomegranate Pomegranate Từ cây "Pomegranate" trong mùa thu
Cherry Cherry Từ cây "Cherry" trong mùa xuân
Bundle Reward Phần thưởng: Keg Keg

Bể Cá

Bể cá xuất hiện sau khi hoàn thành một gói quàt ừ Crafts Room. Những gói được hoàn thành bằng cách thu thập cá. có thể được bắt trong các hồ, sông và đại dương, vào các thời điểm khác nhau trong ngày và trong năm.

Phần thưởng: Glittering Boulder Removed
Bundle Teal Gói Cá Sông
River Fish Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Sunfish Sunfish Câu ở Sông, ban ngày, mùa xuân và hạ.
Catfish Catfish Câu ở sông, mọi lúc, mùa xuân và thu, chỉ khi trời mưa
Shad Shad Câu ở Sông, ban ngày, mùa xuân ,hạ và thu, chỉ khi trời mưa
Tiger Trout Tiger Trout Câu ở Sông, ban ngày ( đầu giờ chiều ), mùa thu và đông.
Bundle Reward Phần thưởng: 24px Mồi câu (30)
Bundle Green Gói Lake Fish
Lake Fish Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Largemouth Bass Largemouth Bass Câu ở Hồ, ban ngày, mọi mùa
Carp Carp Câu ở Hồ, mọi lúc, mùa xuân, hạ, thu
Bullhead Bullhead Câu ở Hồ, mọi lúc, mùa xuân, hạ, đông
Sturgeon Sturgeon Câu ở Hồ, ban ngày, mùa hạ, đông
Bundle Reward Phần thưởng: Dressed Spinner Dressed Spinner
Bundle Blue Gói Ocean Fish
Ocean Fish Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Sardine Sardine Câu ở biển, ban ngày, mọi mùa
Tuna Tuna Câu ở biển, ban ngày, mùa hạ và đông
Red Snapper Red Snapper Câu ở biển, ban ngày, mùa hạ và thu. chỉ khi trời mưa.
Tilapia Tilapia Câu ở biển, ban ngày, mùa hạ và thu
Bundle Reward Phần thưởng: Warp Totem Beach Warp Totem Beach (5)
Bundle Purple Gói Night Fishing
Night Fish Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Walleye Walleye Câu ở sông, ban đêm, mùa thu. chỉ khi trởi mưa.
Bream Bream Câu ở sông, ban đêm, mọi mùa
Eel Eel Câu ở biển, ban đêm, mùa xuân, thu.chỉ khi trởi mưa.
Bundle Reward Phần thưởng: Small Glow Ring Small Glow Ring
Bundle Purple Gói Crab Pot
Crab Pot Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Lobster Lobster Từ "Crab Pots"
Crayfish Crayfish Từ "Crab Pots". ở Sông, mùa xuân
Crab Crab Từ "Crab Pots" hoặc rơi ra từ "Hermit Crabs" trong Mines.
Cockle Cockle Từ "Crab Pots" hoặc nhặt ở khu vực có cát (ở biển)
Mussel Mussel Từ "Crab Pots" hoặc nhặt ở khu vực có cát (ở biển)
Shrimp Shrimp Từ "Crab Pots"
Snail Snail Từ "Crab Pots"
Periwinkle Periwinkle Từ "Crab Pots"
Oyster Oyster Từ "Crab Pots" hoặc nhặt ở khu vực có cát (ở biển)
Clam Clam Từ "Crab Pots" hoặc nhặt ở khu vực có cát (ở biển)
Bundle Reward Phần thưởng: Crab Pot Crab Pot (3)
Bundle Red Gói Specialty Fish
Specialty Fish Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Pufferfish Pufferfish Câu ở biển, trưa nắng, mùa hạ
Ghostfish Ghostfish Câu trong Mines, mọi lúc, mọi mùa hoặc có thể rơi ra từ "Ghosts" trong Mines
Sandfish Sandfish Câu ở Sa mạc hoặc có thể mua từ "Traveling Cart"
Woodskip Woodskip Câu trong "Khu rừng bí mật", mọi lúc, mọi mùa
Bundle Reward Phần thưởng: Dish O' The Sea Dish O' The Sea (5)

Boiler Room

Community Center Boiler Room
Đây là gói thứ 3 để có thể mở khóa. Các phòng xông hơi xuất hiện sau khi hoàn thành hai gói từ ba gói trước đó.
Phần thưởng: Minecarts Repaired
32px Gói Blacksmith
Blacksmith Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Copper Bar Copper Bar "Luyện" Copper ore trong "Furnace"
Iron Bar Iron Bar "Luyện" Iron ore trong "Furnace"
Gold Bar Gold Bar "Luyện" Gold ore trong "Furnace"
Bundle Reward Phần thưởng: Furnace Furnace
Bundle Purple Gói Geologists
Geologist's Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Quartz Quartz Có ở tầng 1-39 trong Mines
Earth Crystal Earth Crystal Có ở tầng 1-39 trong Mines
Frozen Tear Frozen Tear Có ở tầng 40-79 trong Mines
Fire Quartz Fire Quartz Có ở tầng 80-120 trong Mines
Bundle Reward Phần thưởng: Omni Geode Omni Geode (5)
Bundle Purple Gói Adventurer
Adventurer's Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Slime Slime (99) Rơi từ Slimes trong Mines.
Bat Wing Bat Wing (10) Rơi từ Bats trong Mines.
Solar Essence Solar Essence Rơi từ Ghosts trong Mines.
Void Essence Void Essence Rơi từ Shadow Men trong Mines.
Bundle Reward Phần thưởng: Small Magnet Ring Small Magnet Ring

Bulletin Board

Community Center Bulletin Board
Đây là gói thứ 4 để mở khóa. Bulletin Board sẽ xuất hiện sau khi hoàn thành gói thứ 3 từ một trong những gói trước đó.
Phần thưởng: Friendship
Bundle Red Gói Chef
Chef's Bundle icon
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Maple Syrup Maple Syrup Dùng "Tapper" để lấy nhựa từ cây "Maple" (cây ở Farm)
Fiddlehead Fern Fiddlehead Fern Tìm thấy ở phía tây khu rừng nơi có "Wizard's tower" trong mùa hạ
Truffle Truffle Từ Heo (cho nó ra ngoài nhé)
Poppy Poppy Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Maki Roll Maki Roll Nấu (cần công thức)
Fried Egg Fried Egg Nấu (cần công thức)
Bundle Reward Phần thưởng: Pink Cake Pink Cake (x3)
Bundle Teal Gói Dye
Dye Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Red Mushroom Red Mushroom Hang nấm hoặc Mines
Sea Urchin Sea Urchin Phần bên phải ở biển (sửa cầu trước)
Sunflower Sunflower Trồng và thu hoạch trong mùa thu
Duck Feather Duck Feather Từ Vịt (cần tim kha khá mới ra)
Aquamarine Aquamarine Từ đá và mấy cái hộp trong Mines
Red Cabbage Red Cabbage Trồng và thu hoạch ở mùa hạ năm 2 trở đi(vì năm 2 mới bán @@)
Bundle Reward Phần thưởng: Seed Maker Seed Maker
Bundle Blue Gói Field Research
Field Research Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Purple Mushroom Purple Mushroom Trong hang nấm hoặc Mines (tầng 83+)
Nautilus Shell Nautilus Shell Nhặt ở biển mùa đông (không phải từ Mines)
Chub Chub Câu (ô này trống @@)
Frozen Geode Frozen Geode Tầng 40-79 trong Mines
Bundle Reward Phần thưởng: Recycling Machine Recycling Machine
Bundle Yellow Gói Fodder
Fodder Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Wheat Wheat (10) Trồng và thu hoạch trong mùa hạ
Hay Hay (10) Mua từ cửa hàng gia súc hoặc dùng liềm cắt cỏ (có Silo đã nhé)
Apple Apple (3) Từ cây Apple trong mùa thu
Bundle Reward Phần thưởng: Heater Heater
Bundle Purple Gói Enchanter
Enchanter's Bundle
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Bundle Slot
Oak Resin Oak Resin Dùng "Tapper" để lấy nhựa từ cây "Oak" (cây ở Farm)
Wine Wine Cho trái cây vào "Keg".
Rabbits Foot Rabbits Foot Từ Thỏ
Pomegranate Pomegranate Từ cây Pomegrante trong mùa thu
Bundle Reward Phần thưởng: Gold Bar Gold Bar (5)

Vault

Community Center Vault
Két sắt (Vault) được mở khóa sau khi hoàn thành bốn gói khác. Mỗi gói trong hầm chỉ cần vàng để hoàn thành, vì vậy nên chuẩn bị đủ tiền nhé.
Phần thưởng: Bus Repair
Bundle Red Gói 2,500
2500 Bundle
Bundle Purchase
Gold
2,500 G
"Tài trợ" 2500G
Bundle Reward Phần thưởng: Chocolate Cake Chocolate Cake (3)
32px Gói 5,000
5000 Bundle
Bundle Purchase
Gold
5,000 G
"Tài trợ" 5000G
Bundle Reward Phần thưởng: Quality Fertilizer Quality Fertilizer (30)
Bundle Yellow Gói 10,000
10000 Bundle
Bundle Purchase
Gold
10,000 G
"Tài trợ" 10000G
Bundle Reward Phần thưởng: Lightning Rod Lightning Rod
Bundle Purple Gói 25,000
25000 Bundle
Bundle Purchase
Gold
25,000 G
"Tài trợ" 25000G
Bundle Reward Phần thưởng: Crystalarium Crystalarium

Lưu ý

Bạn có thể nhận thấy một vài gói yêu cầu nhiều vật phẩm hơn số vị trí để chế tạo (ví dụ Artisan Bundle: cần 12 vật phẩm nhưng chỉ có 6 ô để đưa vật phẩm vào). Những gói này sẽ có những tùy chọn riêng và không yêu cầu phải có đủ 12 vật phẩm để hoàn thành..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.