FANDOM


Giầy/Bốt là một trang bị dùng cho phần chân , nó tăng Điểm tuỳ theo loại giầy/bốt cho người chơi trang bị chúng. Có thể tìm thấy ở Hầm Mỏ hoặc mua ở Hội Phiêu Lưu.

Giày/Bốt

Ảnh Tên Ghi chú Điểm Vị trí Giá mua Giá

bá n

Sneakers Giày thể thao Một đôi giày thời trang Defense +1 Phòng thủ Mua tại Hội Phiêu Lưu sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Sự Khởi Đầu".
Gold
500 G
Gold
50 G
Rubber Boots
Bốt cao su Bảo vệ bạn khỏi các nguyên tố. Immunity +1 Kháng Hiếm : Rớt khi diệt những con Green Slimes
Gold
500 G
Gold
50 G
Leather Boots
Bốt da Da chỉ là một phần phụ. Defense +1 Phòng thủ

Immunity +1 Kháng

Nhận được ở tầng 10 Hầm Mỏ
Gold
500 G
Gold
100 G
Work Boots
Bốt làm việc Mạ thép để tăng thêm bảo vệ. Defense +2 Phòng thủ Chưa rõ
Combat Boots
Bốt giao chiến Được phủ bởi sắt tăng bảo vệ Defense +3 Phòng thủ Mua ở Hội Phiêu Lưu
Gold
1250 G
Gold
150 G
Tundra Boots
Bốt bắc cực Giúp mắt cá của bạn ấm áp Defense +2 Phòng thủ

Immunity +1 Kháng

Nhận được ở tầng 50 Hầm Mỏ
Gold
150 G
Thermal Boots
Bốt cách nhiệt Được thế kế dựa trên thời tiết khắc nghiệt. Defense +1 Phòng thủ

Immunity +2 Kháng

Ngẫu nhiên rớt từ các quái vật trong Hầm Mỏ
Gold
150 G
Cowboy Boots
Bốt cao bồi Đây là thời trang của vùng đồng quê. Defense +2 Phòng thủ

Immunity +2 Kháng

Chưa rõ
Dark Boots
Bốt đen Làm từ da đen. Defense +4 Phòng thủ

Immunity +2 Kháng

Mua ở Hội Phiêu Lưu khi đến tầng 80 khu mỏ
Gold
2500 G
Gold
300 G
Firewalker Boots
Bốt đi trên lửa Nó có thể đứng trên dung nham nóng nhất Defense +3 Phòng thủ

Immunity +3 Kháng

Nhận được ở tầng 80 Hầm Mỏ N/A N/A
Genie Shoes
Bốt thần linh Có một nguồn năng lượng bao phủ chiếc bốt này. Defense +1 Phòng thủ

Immunity +6 Kháng

N/A
Gold
350 G
Space Boots
Bốt ngoài vũ trụ Một viên Iridium biến đôi bốt thành màu tím Defense +4 Phòng thủ

Immunity +4 Kháng

Nhận được ở tằng 110 Hầm Mỏ N/A
Gold
400 G
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.