FANDOM


Jas
Jas-Portrait 192px
Thông tin
Sinh nhật Summer 4
Sống tại Rừng cây
Địa chỉ Trang trại Marnie
Gia đình

Marnie Icon Marnie (Aunt)

Shane Icon Shane (Godfather)

Bạn bè

Vincent Icon Vincent

Penny Icon Penny

Kết hôn No
Quà yêu thích 16px Fairy Rose
16px Pink Cake
16px Plum Pudding
vde

“You can play with my dolls if you want to. Just make sure to brush their hair when you're done.”

— Jas

Jas là một dân làng sống ở ngoài thị trấn Pelican. Cô là một cô bé, thường hay bắt gặp đi chung với bạn thân Vincent.

Lịch trình

Spring Xuân

Monday

Time Location
12:00 PM Playing hop by the lake near Wizard's Tower

Tuesday

Time Location
11:00 AM Arrive at Museum for tutoring with Penny and Vincent
02:00 PM Leave tutoring heading to just down from bridge to Museum
04:20 PM Leave and head ???

Wednesday

Time Location

Thursday

Time Location
11:00 AM Leaves her bedroom.
12:00 PM Outside home
1:00 PM Playing hop by the lake, under the cherry blossom tree

Friday

Time Location
9:00 AM Leaves home and heads to the Museum
3:30 PM Outside the Museum

Saturday

Time Location
10:00 AM Leaves room and goes to the tree that's right of 2 Willow Lane

Sunday

Time Location
1:00 PM Playing hop by the lake near Wizard's Tower
5:40 PM Reading inside Marnie's ranch.

Rainy Days

Time Location
Summer Hạ

Monday

Time Location
11:00 AM She leaves her room.
5:40 PM Arrives home.

Tuesday

Time Location
9:00 AM Leaves her room to go to the museum
2:00 PM Leaving tutoring at the library with Penny and Vincent.
2:30 PM Arrives at the river South West of the museum.
5:20 PM Stands near Vincent's house .
5:40 PM Goes home with Penny
6:30 PM Arrives home.

Wednesday

Time Location
9:00 AM Leaves her room to go to the museum
2:00 PM Leaving tutoring at the library with Penny and Vincent.
2:30 PM Arrives at the river South West of the museum.
5:20 PM Stands near Vincent's house .
5:40 PM Goes home with Penny
6:30 PM Arrives home.

Thursday

Time Location
11:00 AM She leaves her room to stand outside by the beach.
5:40 PM Arrives home.

Friday

Time Location
9:00 AM Leaves her room to go to the museum
2:00 PM Leaves museum
2:40 PM Arrives at the river South West of the museum.
5:20 PM Stands near Vincent's house .
5:40 PM Goes home with Penny
6:30 PM Arrives home.

Saturday

Time Location
5:00 PM Leave Park with Penny and Vincent
6:20 PM Arrives and stands east of 2 Willow Lane with Penny and Vincent.
8:00 PM Heads home.
8:50 PM Arrives home.


Sunday

Time Location
9:00 AM In her room.
1:20 PM Leaves home for The Beach.
3:00 PM Arrives at the beach.

Rainy Days

Time Location
9:00 AM In her room.
12:00 PM At home near Marnie's shop.
3:00 PM At home sits near the fireplace.
7:00 PM Returns to her room.
9:00 PM Goes to bed.
Fall Thu

Monday

Time Location
12:00 PM Jumps rope under the large tree in North Cindersnap Forest
4:00 PM Sits at home and reads a book.

Tuesday

Time Location
1:00 PM Sitting at the library with Vincent.

Wednesday

Time Location
2:00 PM Leaving tutoring at the library with Penny and Vincent.
6:30 PM Arrives the house with Penny

Thursday

Time Location
4:00 PM Sits at home and reads a book.

Friday

Time Location
1:00 PM Reading in the library with Vincent and Penny.
2:00 PM Leaves library

Saturday

Time Location
6:20 PM Beside Emily's house, talking with Vincent and Penny
8:00 PM Goes home
8:50 PM Arrives home

Sunday

Time Location
11:00 AM Leaves Marnie's Ranch for Traveling Cart.
12:00 PM Arrives at Traveling Cart to play jump rope.
03:00 PM Leaves for Marnie's Ranch.
04:00 PM Arrives at Marnie's Ranch and reads by entrance.
07:00 PM Goes to bedroom.
09:00 PM Goes to bed.


Rainy Days

Time Location
Winter Đông
Monday
Time Location
11:40 AM Walking past Marnie's house (on way to tree?)
3:30 PM Arrives home, begins reading by Marnie's desk

Tuesday

Time Location
9:00 AM Leaves house to go to the Museum
11:00 AM Arrives at the museum
2:10 PM Leaves Museum and walks to river south of ice cream stand
2:30 PM Stands by river south of ice cream stand with Penny and Vincent
4:20 PM Leaves river with Penny and Vincent
5:20 PM Stands in front of houses on Willow Lane with Penny and Vincent
5:50 PM Walks home with Penny
6:30 PM Returns home

Wednesday

Time Location
2:10 PM Leaves Museum and walks to river south of ice cream stand
2:30 PM Stands by river south of ice cream stand with Penny and Vincent
4:20 PM Leaves river with Penny and Vincent
5:20 PM Stands in front of houses on Willow Lane with Penny and Vincent
5:50 PM Walks home with Penny
6:30 PM Returns home

Thursday

Time Location
2:10 PM Leaves Museum and walks to river south of ice cream stand
2:30 PM Stands by river south of ice cream stand with Penny and Vincent
4:20 PM Leaves river with Penny and Vincent
5:20 PM Stands in front of houses on Willow Lane with Penny and Vincent
5:50 PM Walks home with Penny
6:30 PM Returns home

Friday

Time Location
9:40 AM Heading into town towards Museum
2:10 PM Leaves Museum and walks to river south of ice cream stand
2:30 PM Stands by river south of ice cream stand with Penny and Vincent
4:20 PM Leaves river with Penny and Vincent
5:20 PM Stands in front of houses on Willow Lane with Penny and Vincent
5:50 PM Walks home with Penny
6:30 PM Returns home

Saturday

Time Location
11:00 AM Standing under tree to the right of 1 Willow Lane with Vincent
12:00 PM Leaves tree and walks to playground with Vincent
1:10 PM Arrives at playground to play jump rope
5:00 PM Leaves playground with Vincent to walk home

Quan hệ

Jas sống với dì là Marnie và cha đỡ đầu của cô là Shane trong trang trại ở bìa rừng. Cô thường đi chung với bạn thân là Vincent, người duy nhất trong làng trạc tuổi cô. Penny thường dành thời gian để dạy cho cả Vincent và Jas ở Viện bảo tàng vì không có trường nào ở gần đây. Bố mẹ của Jas đều đã chết không rõ nguyên nhân.

Gifts

Bản mẫu:GiftHeader

Love

“*gasp*...Wow!! Thank you!”

Image Name Description Source Ingredients
Fairy Rose
Fairy Rose An old folk legend suggests that the sweet smell of this flower attracts fairies. Farming Fairy Seeds
Pink Cake
Pink Cake There's little heart candies on top. Cooking Melon Melon (1)Wheat Flour Wheat Flour (1)Sugar Sugar (1)Egg Egg (1)
Plum Pudding
Plum Pudding A traditional holiday treat. Cooking Wild Plum Wild Plum (2)Wheat Flour Wheat Flour (1)Sugar Sugar (1)

Like

“I love presents! Thank you!”

Image Name Description Source
Jas
Coconut
Coconut A seed of the coconut palm. It has many culinary uses. Foraging - Desert
Daffodil
Daffodil A traditional spring flower that makes a nice gift. Foraging - Spring

Neutral

“Thank you!”

Image Name Description Source

Dislike

“Is this a gift? Oh...”

Image Name Description Source
Chanterelle
Chanterelle A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor. Foraging - Fall
Common Mushroom
Common Mushroom Slightly nutty, with a good texture Foraging - Fall
Dandelion
Dandelion Not the prettiest flower, but the leaves make a good salad. Foraging - Spring
Hazelnut
Hazelnut That's one big hazelnut! Foraging - Fall
Holly
Holly The leaves and bright red berries make a popular winter decoration. Foraging - Winter
Leek
Leek A tasty relative of the onion. Foraging - Spring
Morel
Morel Sought after for its unique nutty flavor. Foraging - Fall
Purple Mushroom
Purple Mushroom A rare mushroom found deep in caves. Foraging - The Mines
Quartz
Quartz A clear crystal commonly found in caves and mines. Foraging - Mines
Snow Yam
Snow Yam This little yam was hiding beneath the snow. Foraging - Winter
Winter Root
Winter Root A starchy tuber. Foraging - Winter

Hate

“Ew. This is icky.”

Image Name Description Source
Clay
Clay Used in crafting and construction. Foraging - Hoe
Wild Horseradish
Wild Horseradish A spicy root found in the spring. Foraging - Spring

Portraits

Thông tin bên lề

  • Trong căn nhà búp bê trong phòng ngủ của Jas, con búp bê đại diện cho ông của cô được nêm dưới giường, không giống những con búp bê khác trong gia đình tụ tập xung quanh bàn ăn.
  • Trớ trêu thay, Jas ghét Đất sét nhưng cô ta có thể sẽ tặng bạn vào lễ hội Feast of the Winter Star.
Dân làng
Nam độc thân AlexElliottHarveySamSebastian
Nữ độc thân AbigailHaleyLeahMaruPenny
  CarolineClintDemetriusDwarfEmilyEvelynGeorgeGilGovernor
  GuntherGusJasJodiKentKrobusLewisLinusMarlonMarnie
  MorrisMr. QiPamPierreRobinSandyShaneVincentWillyWizard
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.