FANDOM


Kỹ năng là các thuộc tính người chơi được thăng cấp thông qua việc sử dụng các công cụ hoặc các hành động cụ thể. Tăng kỹ năng sẽ làm tăng hiệu năng của các công cụ nhất định và mở khóa những công thức ghép đồ hữu ích và độc đáo. Mỗi kỹ năng có mười cấp, ở cấp 5 và cấp 10 người chơi sẽ chọn một trong hai nhánh hỗ trợ cụ thể của từng chuyên ngành. Các kĩ năng này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, ví dụ: tại cấp 5 của kĩ năng câu cá sẽ tăng giá bán cá đưa vào hộp vận chuyển từ đêm hôm trước.

Có nhiều kỹ năng có thể tạm thời được cải thiện bằng cách ăn các loại thực phẩm cụ thể. Những tác dụng hỗ trợ sẽ có hình ảnh xuất hiện bên cạnh đồng hồ ở trong giao diện người chơi. Kỹ năng có thể được xem trong thẻ kỹ năng của người chơi trong menu tạm dừng game.

Kỹ năng

Farming Skill Icon
Trồng trọt
Kỹ năng cày bừa được hoàn thiện hơn bằng cách thu hoạch nông sản. Cuốc và bình tưới nước khi sử dụng sẽ không tăng kinh nghiệm cho kĩ năng nông nghiệp. Mỗi lần tăng cấp độ, + 1 hiệu suất cho cuốc và bình tưới nước.
Mining Skill Icon
Khai khoáng
Kỹ năng đào mỏ được hoàn thiện hơn bằng cách sử dụng cuốc chim để phá vỡ đá. Mỗi lần tăng cấp độ, +1 hiệu suất cho cuốc.
Foraging Skill Icon
Thu lượm
Kỹ năng thu lượm được hoàn thiện hơn bằng cả hai cách: cả thu thập vật phẩm dại và gỗ cây dùng rìu. Mỗi lần tăng cấp độ, +1 hiệu suất cho rìu.
Fishing Skill Icon
Câu cá
Kỹ năng câu cá được hoàn thiện hơn bằng cách sử dụng cần câu cá. Mỗi lần tăng cấp độ, +1 hiệu suất cho cần câu.
Combat Skill Icon
Chiến đấu
Kỹ năng chiến đấu được hoàn thiện hơn bằng cách chiến đấu với quái vật. Mỗi lần tăng cấp độ, +5 chỉ số máu.

Trồng trọt

Kỹ năng trồng trọt được nâng cấp bằng cách thu hoạch nông sản. Cuốc và bình tưới nước khi sử dụng sẽ không tăng kinh nghiệm cho kĩ năng trồng trọt. Mỗi lần tăng cấp độ + 1 hiệu suất cho cuốc và bình tưới nước.

Cấp độ Tổng số cây cần thu hoạch Kinh nghiệm
1 13 104
2 48 384
3 97 776
4 163 1304
5 269 2152
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
Bù nhìn
Scarecrow
Phân tăng chất lượng loại 1
Basic Fertilizer
Máy làm sốt trứng
Mayonnaise Machine
Hàng rào đá
Stone Fence
Vòi tưới loại 1
Sprinkler
Nhà nuôi ong
Bee House
Phân tăng trưởng 10%
Speed-Gro
Bữa trưa của nông dân
Farmer's Lunch
Thùng lên men
Preserves Jar-0
Bùn giữ̉ nước loại 1
Basic Retaining Soil
Hàng rào sắt
Iron Fence
Rancher
Giá trị sản phẩm từ vật nuôi tăng 10% .Mở khóa coop master & Shepherd profession tại cấp độ 10
Tiller
Giá trị sản phẩm từ nông sản tăng 10%. Mở khóa "Chuyên môn của nhà nông"  tại cấp độ 10
cấp độ Tổng số cây cần thu hoạch Kinh nghiệm
5 413 3304
6 600 4800
7 863 6904
8 1250 10000
9 1875 15000
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 7 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Chăn nuôi Trồng trọt
Máy làm pho mát
Cheese Press
Hàng rào gỗ cứng
Hardwood Fence
Vòi tưới loại 2
Quality Sprinkler
Khung cửi
Loom
Bùn giữ̉ nước loai 2
Quality Retaining Soil
Máy ép dầu
Oil Maker
Keg bia
Keg
Phân tăng trưởng 25%
Deluxe Speed-Gro
Máy tách hạt giống
Seed Maker
Vòi tưới loại 3
Iridium Sprinkler
Phân tăng chất lượng loại 2
Quality Fertilizer
Coopmaster
.Tỷ lệ mắc bệnh giảm đi 1/2
Artisan
Chế tạo : giá trị tăng 50% (wine , cheese , oil v.v..)
Shepherd
Cắt lông cừu nhanh hơn bình thường
Agriculturist
Tăng 10% tốc độ phát triển của nông sản.

Khai khoáng

Kỹ năng đào mỏ được nâng cấp bằng cách sử dụng cuốc chim để phá vỡ đá. Mỗi lần tăng cấp độ + 1 hiệu suất cho cuốc.

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
Cherry Bomb
Cherry Bomb
thang máy
Staircase
Miner's Treat
Miners Treat
Giả kim thuật (Sắt)
Iron Bar
Miner
+1 quặng khi đào trúng khoáng sản
Geologist
Cho cơ hội ngọc xuất hiện theo cặp.
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức: Công thức: Khoáng sản Địa chất
Bomb
Bomb
Giả kim thuật (Vàng)
Gold Bar
Bom nguyên tử
Mega Bomb
Crystalarium
Crystalarium
Blacksmith Icon (1)
Thợ rèn

Các thỏi kim loại tăng 25% giá trị.

Excavator (1)
Tăng xác suất đào geode lên gấp đôi.
Prospector (1)
Tìm được gấp đôi than.
Gemologist (1)
Gem tăng thêm 30% giá trị.

Thu lượm

Kỹ năng lâm nghiệp được nâng cấp bằng cả hai cách cách thu thập cỏ và lấy gỗ từ cây với công cụ rìu. Mỗi lần tăng cấp độ +1 hiệu suất cho rìu. Lưu ý: Gốc cây, cây giống, và gỗ rơi không tăng kinh nghiệm cho kỹ năng này.

 
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức: Công thức: chọn 1
Hạt giống dại (mùa xuân)
Wild Seeds (Sp)
Bánh hạt giống
Field Snack
Survival Burger
Survival Burger
Thùng lấy nhựa cây
Tapper
Lò nung than gỗ
Charcoal Kiln
Hạt giống dại (mùa hè)
Wild Seeds (Su)
Forester
Giá trị gỗ tăng thêm 50%.
Gatherer
Có cơ hội thu hoạch gấp đôi sản phẩm từ kĩ năng lâm nghiệp.
Chặt cây rơi thêm hạt giống
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Rừng: Thu lượm:
Cột thu lôi 
Lightning Rod
Hạt giống dại (mùa thu)
Wild Seeds (Fa)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới biển)
Warp Totem Beach
Hạt giống dại( mùa đông )
Wild Seeds (Wi)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới núi)
Warp Totem Mountains
Cọc dịch chuyển nhanh (về nông trại)
Warp Totem Farm
Cọc gọi mưa
Rain Totem
Lumberjack
Tiều phu

Cây thường đôi khi sẽ rơi ra gỗ cứng.

Botanist
Nhà thực vật học

Nguyên liệu lâm nghiệp chỉ có sao vàng

Tapper Icon
Chiết suất

Si-rô tăng 25% giá trị.

Tracker
Nhặt

Xác định vị trí của đồ thu lượm khi thấy.

Câu cá

Kỹ năng câu cá được nâng cấp bằng cách sử dụng cần câu để câu cá. Mỗi lần tăng cấp độ +1 hiệu suất cho cần câu.

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
Mồi câu
Bait
Lồng bắt cua
Crab Pot
Đồ ăn biển
Dish O' The Sea
Máy tái chế
Recycling Machine
Fisher
Người đánh cá

Giá trị của cá tăng 25%.

Trapper
Bẫy

Chỉ cần đồng để tạo bẫy cua.

Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Câu cá Bẫy
Spinner 
Spinner
Trap Bobber
Trap Bobber
Cork Bobber
Cork Bobber
Treasure Hunter
Treasure Hunter
Worm Bin
Worm Bin
Barbed Hook
Barbed Hook
Dressed Spinner
Dressed Spinner-0
Magnet
Magnet
Angler Icon
Ngư phủ

Giá trị của cá tăng 50%.

Mariner
Thủy thủ

Bẫy cua không bao giờ thu rác.

Pirate
Hải tặc

Tăng gấp đôi khả năng nhận được rương thưởng.

Luremaster
Bẫy cua không cần phải gắn mồi.

Chiến đấu

Kỹ năng chiến đấu được nâng cấp bằng cách chiến đấu với quái vật. Mỗi lần tăng cấp độ +5 chỉ số máu.

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức: Công thức Chọn 1
Nhẫn tập sự
Sturdy Ring-1
Bình phục hổi máu
Life Elixir
Roots Platter
Roots Platter-0
Nhẫn chiên binh
Warrior Ring-0
Fighter
Mọi tấn công vật lý tăng 10% sát thương +15 Máu.
Scout-0
Tỉ lệ chí mạng tăng 50%.
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức: Công thức Công thức Công thức: Chiến binh: Do thám:
Slime-Press
Slime Egg-Press
Dầu làm từ tỏi
Oil of Garlic
Nhẫn của Yoba
Ring of Yoba-0
Lồng ấp Slime
Slime Incubator
Đạn lửa nổ
Explosive Ammo
Iridium Band
Iridium Band-0
Brute
Tăng 15% sát thương cộng thêm.
Acrobat
Cooldown skill chuột phải giảm một nửa.
Defender
Tăng thêm 25 máu.
Desperado
Phát đánh chí mạng gây sát thương chết người.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.