FANDOM


Thu lượm là một trong những kỹ năng trong Stardew Valley. Nó là một quá trình thu nhặt các thực phẩm tự nhiên(và một vài thứ khác). Đó là những loại hoa quả mọc theo mùa. Những vật phẩm này có thể là nguyên liệu nấu ăn, quà tặng cho những người dân, và để hoàn thành các gói quà trong nhà văn hóa. Chặt cây lấy gỗ bằng rìu cũng thuộc kỹ năng này, và mỗi lần chặt cây đều làm tăng điểm kinh nghiệm cho kỹ năng này

Foraging Skill

Mỗi level tăng +1 điểm sử dụng Axe.

 
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức: Công thức: chọn 1
Hạt giống dại (mùa xuân)
Wild Seeds (Sp)
Bánh hạt giống
Field Snack
Survival Burger
Survival Burger
Thùng lấy nhựa cây
Tapper
Lò nung than gỗ
Charcoal Kiln
Hạt giống dại (mùa hè)
Wild Seeds (Su)
Forester
Giá trị gỗ tăng thêm 50%.
Gatherer
Có cơ hội thu hoạch gấp đôi sản phẩm từ kĩ năng lâm nghiệp.
Chặt cây rơi thêm hạt giống
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Rừng: Thu lượm:
Cột thu lôi 
Lightning Rod
Hạt giống dại (mùa thu)
Wild Seeds (Fa)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới biển)
Warp Totem Beach
Hạt giống dại( mùa đông )
Wild Seeds (Wi)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới núi)
Warp Totem Mountains
Cọc dịch chuyển nhanh (về nông trại)
Warp Totem Farm
Cọc gọi mưa
Rain Totem
Lumberjack
Tiều phu

Cây thường đôi khi sẽ rơi ra gỗ cứng.

Botanist
Nhà thực vật học

Nguyên liệu lâm nghiệp chỉ có sao vàng

Tapper Icon
Chiết suất

Si-rô tăng 25% giá trị.

Tracker
Nhặt

Xác định vị trí của đồ thu lượm khi thấy.

Vật phẩm thu lượm

Cơ bản

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Sap Sap A fluid obtained from trees. Pelican Town
Gold
2 G
Energy -2 Basic Fertilizer Basic FertilizerQuality Fertilizer Quality Fertilizer

Trap Bobber Trap Bobber Torch Torch

Mùa xuân

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Wild Horseradish Wild Horseradish A spicy root found in the spring. Pelican Town
Wild Horseradish50g
Wild HorseradishSilver Quality Icon
62g
Wild HorseradishGold Quality Icon
75g
Wild HorseradishEnergy 13

Health 5

Wild HorseradishSilver Quality Icon
Energy 18

Health 7

Wild HorseradishGold Quality Icon
Energy 23

Health 9

Wild Seeds (Sp) Wild Seeds (Sp)Spring Foraging Bundle Spring Foraging Bundle

Krobus loves

Daffodil Daffodil A traditional spring flower that makes a nice gift.

Pelican Town

Daffodil30g
DaffodilSilver Quality Icon
37g
DaffodilGold Quality Icon
45g
Wild Seeds (Sp) Wild Seeds (Sp)Spring Foraging Bundle Spring Foraging Bundle
Leek Leek A tasty relative of the onion.

Pelican Town

Leek60g
LeekSilver Quality Icon
75g
LeekGold Quality Icon
90g
LeekEnergy 40

Health 16

LeekSilver Quality Icon
Energy 56

Health 22

LeekGold Quality Icon
Energy 72

Health 28

Salad SaladWild Seeds (Sp) Wild Seeds (Sp)

Spring Foraging Bundle Spring Foraging Bundle

Dandelion Dandelion Not the prettiest flower, but the leaves make a good salad.

Pelican Town

Dandelion40g
DandelionSilver Quality Icon
50g
DandelionGold Quality Icon
60g
DandelionEnergy 25

Health 10

DandelionSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

DandelionGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Salad SaladWild Seeds (Sp) Wild Seeds (Sp)

Spring Foraging Bundle Spring Foraging Bundle

Spring Onion Spring Onion These grow wild during the spring. Cindersap Forest

Pelican Town

Spring Onion8g
Spring OnionEnergy 13

Health 5

Morel Morel Sought after for its unique nutty flavor.

Secret Woods

Morel150g
MorelSilver Quality Icon
187g
MorelGold Quality Icon
225g
MorelEnergy 20

Health 8

MorelSilver Quality Icon
Energy 28

Health 11

MorelGold Quality Icon
Energy 36

Health 14

Fried Mushroom Fried Mushroom
Life Elixir Life Elixir
Common Mushroom Common Mushroom A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Secret Woods

Common Mushroom40g
Common MushroomSilver Quality Icon
50g
Common MushroomGold Quality Icon
60g
Common MushroomEnergy 38

Health 15

Common MushroomSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

Common MushroomGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Fried Mushroom Fried MushroomStir Fry Stir Fry

Tom Kha Soup Tom Kha Soup Fall Foraging Bundle Fall Foraging Bundle

Salmonberry Salmonberry A spring-time berry with the flavor of the forest. *(Day 15+)

Bushes while in season.

Salmonberry5g
SalmonberrySilver Quality Icon
6g
SalmonberryGold Quality Icon
7g
SalmonberryEnergy 25

Health 10

SalmonberrySilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

SalmonberryGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Mùa hè

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Spice Berry Spice Berry It fills the air with a pungent aroma.

Pelican Town

Spice Berry

80g

Spice Berry Silver Quality Icon

100g

Spice Berry Gold Quality Icon

120g

Bản mẫu:QualityHealthGrid

Wild Seeds (Su) Wild Seeds (Su)Summer Foraging Bundle Summer Foraging Bundle
Grape Grape A sweet cluster of fruit.

Pelican Town

Grape

80g

Grape Silver Quality Icon

100g

Grape Gold Quality Icon

120g

Bản mẫu:QualityHealthGrid

Wild Seeds (Su) Wild Seeds (Su)Summer Foraging Bundle Summer Foraging Bundle
Sweet Pea Sweet Pea A fragrant summer flower.

Pelican Town

Sweet Pea

55g

Sweet Pea Silver Quality Icon

68g

Sweet Pea Gold Quality Icon

82g
Wild Seeds (Su) Wild Seeds (Su)Summer Foraging Bundle Summer Foraging Bundle
Red Mushroom Red Mushroom A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor. Secret Woods

The Mines

Red Mushroom

75g

Red Mushroom Silver Quality Icon

93g

Red Mushroom Gold Quality Icon

112g

Bản mẫu:QualityHealthGrid

Bundle Teal Dye Bundle

Bundle Purple Exotic Foraging Bundle Life Elixir Life Elixir

Fiddlehead Fern Fiddlehead Fern The young shoots are an edible specialty.

Secret Woods

Fiddlehead Fern

90g

Fiddlehead Fern Silver Quality Icon

112g

Fiddlehead Fern Gold Quality Icon

135g

Bản mẫu:QualityHealthGrid

Fiddlehead Risotto Fiddlehead RisottoChef's Bundle Chef's Bundle

Mùa thu

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Wild Plum Wild Plum Tart and juicy with a pungent aroma.

Pelican Town

Wild Plum80g
Wild PlumSilver Quality Icon
100g
Wild PlumGold Quality Icon
120g
Wild PlumEnergy 25

Health 10

Wild PlumSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

Wild PlumGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Wild Seeds (Fa) Wild Seeds (Fa)Plum Pudding Plum Pudding
Hazelnut Hazelnut That's one big hazelnut!

Pelican Town

Hazelnut90g
HazelnutSilver Quality Icon
112g
HazelnutGold Quality Icon
135g
HazelnutEnergy 30

Health 12

HazelnutSilver Quality Icon
Energy 42

Health 16

HazelnutGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Wild Seeds (Fa) Wild Seeds (Fa)Roasted Hazelnuts Roasted Hazelnuts

Super Meal Super Meal Stuffing Stuffing Fall Foraging Bundle Fall Foraging Bundle

Blackberry Blackberry An early-fall treat.

Pelican Town (Shake bushes with purple spots)

Blackberry20g
BlackberrySilver Quality Icon
25g
BlackberryGold Quality Icon
30g
BlackberryEnergy 25

Health 10

BlackberrySilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

BlackberryGold Quality Icon
Energy 45

Health 18

Wild Seeds (Fa) Wild Seeds (Fa)Blackberry Cobbler Blackberry Cobbler

Fall Foraging Bundle Fall Foraging Bundle

Chanterelle Chanterelle A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Secret Woods

Chanterelle160g
ChanterelleSilver Quality Icon
200g
ChanterelleGold Quality Icon
240g
ChanterelleEnergy 75

Health 30

ChanterelleSilver Quality Icon
Energy 105

Health 42

ChanterelleGold Quality Icon
Energy 135

Health 54

Life Elixir Life Elixir
Common Mushroom Common Mushroom A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Pelican Town

Secret Woods

Common Mushroom40g
Common MushroomSilver Quality Icon
50g
Common MushroomGold Quality Icon
60g
Common MushroomEnergy 38

Health 15

Common MushroomSilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

Common MushroomGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Wild Seeds (Fa) Wild Seeds (Fa)Fried Mushroom Fried Mushroom

Tom Kha Soup Tom Kha Soup Stir Fry Stir Fry Fall Foraging Bundle Fall Foraging Bundle

Mùa đông

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Winter Root Winter Root A starchy tuber.

Pelican Town

Calico Desert

Can also be dug up.

Sometimes drops in The Mines (Floors 40-80)

Winter Root70g
Winter RootSilver Quality Icon
87g
Winter RootGold Quality Icon
105g
Winter RootEnergy 25

Health 10

Winter RootSilver Quality Icon
Energy 35

Health 14

Winter RootGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Wild Seeds (Wi) Wild Seeds (Wi)Roots Platter Roots Platter

Winter Foraging Bundle Winter Foraging Bundle

Crystal Fruit Crystal Fruit A delicate fruit that pops up from the snow.

Pelican Town

Sometimes drops in The Mines (Floors 40-80)

Crystal Fruit150g
Crystal FruitSilver Quality Icon
187g
Crystal FruitGold Quality Icon
225g
Crystal FruitEnergy 63

Health 25

Crystal FruitSilver Quality Icon
Energy 88

Health 35

Crystal FruitGold Quality Icon
Energy 113

Health 45

Wild Seeds (Wi) Wild Seeds (Wi)Winter Foraging Bundle Winter Foraging Bundle
Snow Yam Snow Yam This little yam was hiding beneath the snow.

Pelican Town

Can be dug up.

Calico Desert

Snow Yam100g
Snow YamSilver Quality Icon
125g
Snow YamGold Quality Icon
150g
Snow YamEnergy 30

Health 12

Snow YamSilver Quality Icon
Energy 42

Health 16

Snow YamGold Quality Icon
Energy 54

Health 21

Wild Seeds (Wi) Wild Seeds (Wi)Winter Foraging Bundle Winter Foraging Bundle
Crocus Crocus A flower that can bloom in the winter.

Pelican Town

Crocus60g
CrocusSilver Quality Icon
82g
CrocusGold Quality Icon
99g
Wild Seeds (Wi) Wild Seeds (Wi)Winter Foraging Bundle Winter Foraging Bundle
Holly Holly The leaves and bright red berries make a popular winter decoration.

Pelican Town

Secret Woods

Holly80g
HollySilver Quality Icon
100g
HollyGold Quality Icon
120g
HollyEnergy 38

Health 15

HollySilver Quality Icon
Energy 53

Health 21

HollyGold Quality Icon
Energy 68

Health 27

Bãi biển

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Nautilus Shell Nautilus Shell An ancient shell. The Beach (Winter)
Nautilus Shell120g
Nautilus ShellSilver Quality Icon
150g
Nautilus ShellGold Quality Icon
180g
Bundle BlueField Research Bundle
Coral Coral An ancient shell. The Beach
Coral80g
CoralSilver Quality Icon
100g
CoralGold Quality Icon
120g
Deluxe Speed-Gro Deluxe Speed-GroWarp Totem Beach Warp Totem Beach
Sea Urchin Sea Urchin A slow-moving, spiny creature that some consider a delicacy. The Beach
Sea Urchin160g
Sea UrchinSilver Quality Icon
200g
Sea UrchinGold Quality Icon
240g
Bundle Teal Dye Bundle
Rainbow Shell Rainbow Shell An ancient shell. The Beach (Summer)
Rainbow Shell300g
Rainbow ShellSilver Quality Icon
375g
Rainbow ShellGold Quality Icon
450g
Quest "The Mysterious Qi"
Clam Clam Someone lived here once. The Beach
Clam50g
ClamSilver Quality Icon
62g
ClamGold Quality Icon
75g
Speed-Gro Speed-Gro Chowder Chowder Bundle Purple Crab Pot Bundle
Mussel Mussel A common bivalve that often lives in clusters. The Beach
Mussel30g
MusselSilver Quality Icon
38g
MusselGold Quality Icon
45g
Fish Stew Fish Stew Bundle Purple Crab Pot Bundle
Oyster Oyster Constantly filters water to find food. In the process, it removes dangerous toxins from the environment. The Beach
Oyster40g
OysterSilver Quality Icon
50g
OysterGold Quality Icon
60g
Bundle Purple Crab Pot Bundle

Hầm mỏ

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Red Mushroom Red Mushroom A spotted mushroom sometimes found in caves.

The Mines & Giant Mushroom

Red Mushroom75g
Red MushroomSilver Quality Icon
93g
Red MushroomGold Quality Icon
112g
Red MushroomEnergy -50
Red MushroomSilver Quality Icon
Energy -70
Red MushroomGold Quality Icon
Energy -90
Bundle Teal Dye Bundle

Bundle Purple Exotic Foraging Bundle Life Elixir Life Elixir

Purple Mushroom Purple Mushroom A rare mushroom found deep in caves.

The Mines & Giant Mushroom

Purple Mushroom250g
Purple MushroomSilver Quality Icon
312g
Purple MushroomGold Quality Icon
375g
Purple MushroomEnergy 125

Health 50

Purple MushroomSilver Quality Icon
Energy 175

Health 70

Purple MushroomGold Quality Icon
Energy 225

Health 90

Bundle Purple Exotic Foraging Bundle

Bundle Blue Field Research Bundle Life Elixir Life Elixir

Cave Carrot Cave Carrot A starchy snack found in caves. It helps miners work longer.

The Mines

Cave Carrot25g
Cave CarrotSilver Quality Icon
31g
Cave CarrotGold Quality Icon
38g
Cave CarrotEnergy 30

Health 12

Cave CarrotSilver Quality Icon
Energy 42

Health 17

Cave CarrotGold Quality Icon
Energy 54

Health 22

Survival Burger Survival Burger Miner's Treat Miner's Treat Roots Platter Roots Platter Stir Fry Stir Fry Bundle Purple Exotic Foraging Bundle

Sa mạc

Hình ảnh Tên Mô tả Tìm Lợi nhuận Phục hồi Sử dụng trong
Cactus Fruit Cactus Fruit The sweet fruit of the prickly pear cactus.

Calico Desert

Cactus Fruit

75g

Cactus Fruit Silver Quality Icon

93g

Cactus Fruit Gold Quality Icon

112g

Bản mẫu:QualityHealthGrid

Bundle Purple Exotic Foraging Bundle
Coconut Coconut A seed of the coconut palm. It has many culinary uses.

Calico Desert

Coconut

100g

Coconut Silver Quality Icon

125g

Coconut Gold Quality Icon

150g
Tom Kha Soup Tom Kha SoupBundle Purple Exotic Foraging Bundle

Bản mẫu:NavboxSkills Bản mẫu:NavboxForaging

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.