FANDOMLò rèn là nơi bán quặng, nâng cấp dụng cụ và phá, mở tinh thể. Đây còn là nhà của thợ rèn Clint.

Hàng hóa

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Copper Ore Quặng đồng Một quặng phổ biến có thể được nung chảy thành thỏi. Gold 75g
Iron Ore Quặng sắt Một quặng khá phổ biến có thể được nung chảy thành thỏi. Gold 150g
Coal Than Một cục đá dễ cháy hữa ích cho việc tái tạo và luyện kim. Gold 150g
Gold Ore Quặng vàng Một quặng quý có thể được nung chảy thành thỏi Gold 400g

Nâng cấp đồ dùng

Clint có thể nâng cấp dụng cụ của bạn từng bước. Cúp, rìu, cuốc và bình tưới nước có thể nâng cấp được 4 lần. Phải mất 2 ngày để nâng cấp một cái.

Rìu đồng cho phép chặt gốc cây lớn trên nông trại của bạn. Rìu sắt giúp bạn chặt các thân cây gỗ lớn. Việc nâng cấp rìu làm giảm số lần chặt cần thiết để đốn cây. Cúp đồng cho phép bạn phá những tảng đá lớn trong mỏ. Những tảng đá đó đưa bạn 10 đá. Nó làm giảm số lần đập cần thiết cho những tảng đá khác.

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Cuocdong Copper Pickaxe Copper Axe Copper Watering Can Dụng cụ bằng đồng Copper Bar Thỏi Đồng (5) Gold 2,000g
Cuocthep Steel Pickaxe Steel Axe Steel Watering Can Dụng cụ bằng thép Iron Bar Thỏi Sắt (5) Gold 5,000g
Cuocvang Gold Pickaxe Gold Axe Gold Watering Can Dụng cụ bằng vàng Gold Bar Thỏi Vàng (5) Gold 10,000g
CuocIridium Iridium Pickaxe Iridium Axe Iridium Watering Can Dụng cụ bằng Iridium Iridium Bar Thỏi Iridium (5) Gold 25,000g

Process Geodes

Bạn có thể trả cho Clint để đập và mở tinh thể cho bạn . Bạn sẽ tìm thấy Đá quý và Khoáng sản bên trong, cũng như các tài nguyên thông thường như Đá và Than.

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Geode Tinh thể Xưởng rèn có thể phá và mở thứ này cho bạn. Gold 25g
Frozen Geode Tinh thể băng Xưởng rèn có thể phá và mở thứ này cho bạn. Gold 25g
Magma Geode Tinh thể Magma Xưởng rèn có thể phá và mở thứ này cho bạn. Gold 25g
Omni Geode Tinh thể Omni Xưởng rèn có thể phá và mở thứ này cho bạn. These geodes contain a wide variety of Minerals. Gold 25g

History

  • v1.04
    • Price of Copper increased from 50 to 75
    • Price of Iron increased from 100 to 150
    • Price of Coal increased from 100 to 150
    • Price of Gold increased from 300 to 400
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.