FANDOM


Bản đồ trang trại

300px-Farm Map Selection

Hiện tại có 6 loại bản đồ trang trại khác nhau trong Stardew Valley.Mỗi bản đồ có một sự bố trí đặc biệt cho trang trại, đưa ra lợi ích khác nhau và cait thiện một số kĩ năng nhất định .

Nông trại tiêu chuẩn đem lại diện tích lớn cho trồng trọt và chăn nuôi. Năm nông trại còn lại có ít diện tích canh tác nhưng đem đến vài đặc quyền nhất định để so sánh.

  • Nông trại tiêu chuẩn khuyến khích trồng trọt
  • Nông trại vùng sông nước khuyến khích đánh bắt cá
  • Nông trại rừng sâu khuyến khích hái lươm
  • Nông trại trên đồi khuyến khích khai khoáng
  • Nông trại hoang dã khuyến khích chiến đấu
  • Nông trại bốn góc cung cấp đặc quyền từ các bản đồ trên và khuyến khích chơi nhiêng người
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.