FANDOM


Mỗi mùa kéo dài 28 ngày, với các loại cây trồng, những vật phẫm để chế tạo, và các loại cá mà chỉ có thể được tìm thấy trong mùa đó. Cây trồng chưa thu hoạch mà chuyển sang mùa mới sẽ khô héo và chết, phân bón sử dụng trên đất sẽ hết hạn. Qua từng mùa, nông trại của bạn cũng sẽ chịu hư hỏng nho nhỏ. Mỗi mùa có hai ngày lễ hội. Hạt giống được bán trong General Store của Pierre cũng thay đổi mỗi mùa. Thói quen hàng ngày của dân làng cũng thay đổi khi sang mùa mới..

Có tất cả bốn mùa: Xuân (Spring), Hạ (Summer), Thu (Fall) và Đông (Winter). Trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của mùa Xuân.

Kết thúc năm đầu tiên sẽ có một trận động đất làm xáo trộn một chút trong trang trại của bạn và xóa các đoạn phía bắc cửa hàng thợ mộc của Robin mở đường dẫn đến Spa và Train platform.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.