FANDOM


' Nông nghiệp ' là quá trình trồng , phát triển và thu hoạch cây tại trang trại của bạn . Đó là một trong những nguồn thu nhập chính cho các trò chơi , và cung cấp nguyên liệu để nấu ăn.

Khi thu hoạch , bạn có thể đứng ở trung tâm của một hình vuông 3x3 các loại cây trồng có thể thu hoạch và giữ nút chuột phải, sau đó di chuyển chuột trên các loại cây trồng để thu hoạch nhanh hơn.

Để trồng cây người chơi phải đầu tiên phải dùng cuốc để cuốc xuống được 1 lỗ .Nếu họ có ý định sử dụng phân bón sẽ được áp dụng trước khi gieo hạt . Các cây trồng phải được tưới nước mỗi ngày để phát triển, trừ khi trời mưa (lúc đó sẽ không cần tưới nước).

Nếu người chơi không tưới nước cho cây trồng trong một ngày, vụ mùa sẽ không chết , nhưng sẽ không phát triển ngày hôm đó (bị trì hoãn một ngày).

Farming Skill Icon Farming Skill

The farming skill level can be viewed in the skill tab of the pause menu. Each level grants +1 proficiency to the hoe and watering can tools. Levels are gained by using these tools, by harvesting, watering, and farming crops.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession:

Scarecrow Scarecrow Basic Fertilizer Basic Fertilizer

Mayonnaise Machine Mayonnaise Machine Stone Fence Stone Fence Sprinkler Sprinkler

Bee House Bee House Speed-Gro Speed-Gro Farmer's Lunch Farmer's Lunch

Preserves Jar Preserves Jar Basic Retaining Soil Basic Retaining Soil Iron Fence Iron Fence

Rancher Rancher

Animal Products worth 10% more.
Unlocks Coopmaster & Shepherd Professions at Level 10

Tiller Tiller

Crops worth 10% more.
Unlocks Artisan & Agriculturist Professions at Level 10

Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Rancher: Tiller:

Cheese Press Cheese Press Hardwood Fence Hardwood Fence Quality Sprinkler Quality Sprinkler

Loom Loom Quality Retaining Soil Quality Retaining Soil

Oil Maker Oil Maker Keg Keg Deluxe Speed-Gro Deluxe Speed-Gro

Seed Maker Seed Maker Iridium Sprinkler Iridium Sprinkler Quality Fertilizer Quality Fertilizer

Coopmaster Coopmaster

Befriend Coop animals quicker.
Incubation time cut in half.

Artisan Artisan

Artisan Goods (wine, cheese, oil, etc.) worth 50% more.

Shepherd Shepherd

Befriend barn animals quicker.
Sheep produce wool faster.

Agriculturist Agriculturist

All crops grow 10% faster

Plantable Crops

Spring

Summer

Fall

Winter

Other

Bản mẫu:NavboxSkills

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.