FANDOM


Năng lượng tiêu hao thông qua sử dụng công cụ và câu cá. Nó có thể bổ sung bằng cách ăn các thực phẩm hoặc vào Spa. Ăn quả Stardrop sẽ vĩnh viễn tăng lượng Năng lượng tối đa.

Ngủ vào cuối ngày sẽ giúp hồi năng lượng người chơi. Nếu người chơi gục ngã vì hết năng lượng, họ sẽ tỉnh dậy ở giường sáng hôm sau với một chút năng lượng hồi lại.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.