FANDOM


ĐỒ đạc có thể mua từ nhà của Robin . Mỗi ngày sẽ bán 1 loại đồ đạc khác nhau . Hoặc có thể mua ở Xe du mục

Ghế

Ảnh Tên Giá
Oak Chair
Oak Chair

350g

Walnut Chair
Walnut Chair

350g

Birch Chair
Birch Chair

350g

Mahogany Chair
Mahogany Chair

1000g

Red Diner Chair
Red Diner Chair

750g

Blue Diner Chair
Blue Diner Chair

750g

Country Chair
Country Chair

750g

Breakfast Chair
Breakfast Chair

750g

Pink Office Chair
Pink Office Chair

500g

Purple Office Chair
Purple Office Chair

500g

Green Office Stool
Green Office Stool

350g

Orange Office Stool
Orange Office Stool

350g

Dark Throne
Dark Throne

2000g

Dining Chair (Yellow)
Dining Chair

1200g

Green Plush Seat
Green Plush Seat

750g

Pink Plush Seat
Pink Plush Seat

750g

Winter Chair
Winter Chair

750g

Groovy Chair
Groovy Chair

750g

Cute Chair
Cute Chair

1200g

Stump Seat
Stump Seat

2000g

Metal Chair
Metal Chair

800g

Green Stool
Green Stool

350g

Blue Stool
Blue Stool

350g

King Chair
King Chair

3000g

Crystal Chair
Crystal Chair

3000g

Benches

Image Name Obtained Purchase Price
Oak Bench
Oak Bench Carpenter's Shop
Gold
750 G
Birch Bench
Birch Bench Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
750 G
Gold
1000 G
Walnut Bench Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
750 G
Gold
1250 G
Mahogany Bench Carpenter's Shop
Gold
2000 G
Modern Bench Carpenter's Shop
Gold
2000 G

Armchairs

Image Name Obtained Purchase Price
Blue Armchair Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Brown Armchair Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Green Armchair
Green Armchair Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Red Armchair Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Yellow Armchair Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1000 G
Gold
1250 G

Couches

Image Name Obtained Purchase Price
Blue Couch Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1750 G
Gold
750 - 2,000 G
Brown Couch
Brown Couch Carpenter's Shop
Gold
1750 G
Green Couch Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1750 G
Gold
1,500 - 2,250 G
Red Couch Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1750 G
Gold
750 G
Yellow Couch
Yellow Couch Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1750 G
Gold
500 - 4000 G
Dark Couch Carpenter's Shop
Gold
2500 G
Woodsy Couch Carpenter's Shop
Gold
3000 G
Wizard Couch
Wizard Couch Carpenter's Shop
Gold
4000 G

Example

Tables

Image Name Obtained Purchase Price
Oak Table Comes with the farmhouse

Carpenter's Shop


Gold
750 G
Oak Tea-Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
4000 G
Gold
1500 G
Oak End Table
Oak End Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1500 G
Gold
1000 G
Birch Table
Birch Table Carpenter's Shop
Gold
750 G
Birch Tea-Table Carpenter's Shop
Gold
750 G
Birch End Table
Birch End Table Carpenter's Shop
Gold
500 G
Mahogany Table Carpenter's Shop
Gold
1500 G
Mahogany Tea-Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1500 G
Gold
1500 G
Mahogany End Table Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Walnut Table Carpenter's Shop
Gold
750 G
Walnut Tea-Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
750 G
Gold
1750 G
Walnut End Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
500 G
Gold
500 G
Modern Table
Modern Table Carpenter's Shop
Gold
1250 G
Modern Tea-Table Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Modern End Table
Modern End Table Traveling Cart
Gold
2000 G
Puzzle Table
Puzzle Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1500 G
Gold
250 G
Moon Table
Moon Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
2500 G
Gold
250 G
Luxury Table Carpenter's Shop
Gold
2000 G
Diviner Table
Diviner Table Carpenter's Shop
Gold
2250 G
Grandmother End Table Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Pub Table Carpenter's Shop
Gold
800 G
Luau Table
Luau Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1000 G
Gold
1750 G
Dark Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
2000 G
Gold
2500 G
Candy Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1000 G
Gold
2250 G
Sun Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1500 G
Gold
250 G
Winter Table Carpenter's Shop
Gold
1250 G
Winter End Table Traveling Cart
Gold
1750 G
Neolithic Table Carpenter's Shop
Gold
1800 G
Coffee Table Carpenter's Shop
Gold
1250 G
Stone Slab Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1000 G
Gold
500 G

Long Tables

Image Name Obtained Purchase Price
Festive Dining Table
Festive Dining Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
3500 G
Gold
2250 G
Mahogany Dining Table Carpenter's Shop
Gold
3000 G
Modern Dining Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
2700 G

Gold 250g-1,000g

Winter Dining Table Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold 3500g
Gold
1500 G

Bookcases

Image Name Obtained Purchase Price
Artist Bookcase Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold1200g
Gold
250 G
Luxury Bookcase Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
2000 G
Gold
250 G -
Gold
2500 G
Dark Bookcase Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
2000 G
Gold
250 G
Modern Bookcase Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold1600g
Gold
1000 G

Dressers

Image Name Obtained Purchase Price
Oak Dresser
Oak Dresser Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Birch Dresser
Birch Dresser Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Walnut Dresser Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Mahogany Dresser Carpenter's Shop
Gold
2000 G

Rugs

Image Name Obtained Purchase Price
Red Cottage Rug
Red Cottage Rug Comes with the farmhouse N/A
Patchwork Rug Carpenter's Shop
Gold
800 G
Dark Rug Carpenter's Shop
Gold
2000 G
Red Rug Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
1000 G

Gold 750g-1,000g

Lighting

Image Name Obtained Purchase Price
Country Lamp Carpenter's Shop
Gold
500 G
Modern Lamp Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
750 G
Gold
750 G
Classic Lamp Carpenter's Shop
Gold
1000 G
Box Lamp Carpenter's Shop
Gold
750 G
J. Cola Light Bought from JojaMart
Gold
500 G

TVs

Image Name Obtained Purchase Price
Budget TV
Budget TV Comes with the farmhouse

Carpenter's Shop


Gold
750 G
Plasma TV
Plasma TV Carpenter's Shop
Gold
4500 G

Plant Life

Image Name Obtained Purchase Price
House Plant
House Plant Comes with the farmhouse

Carpenter's Shop
Traveling Cart


Gold
250 G
Gold
500 G
House Plant 2
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant 3
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant 4
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
2500 G
House Plant 5
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
1250 G
House Plant 6
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
1000 G
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
1250 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
750 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
House Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
1250 G
Small Plant Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
250 G
Gold
1250 G
Table Plant Carpenter's Shop
Gold
250 G
Dried Sunflower
Dried Sunflower Stardew Valley Fair 24px 100 Tokens
Tub o' Flowers Flower Festival
Gold
1000 G
Indoor Palm
Indoor Palm Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
600 G
Gold
1000 G
Topiary Tree Carpenter's Shop
Gold
500 G
Manicured Pine Carpenter's Shop

Traveling Cart

Gold
500 G
Gold
1500 G
Tree of the Winter Star
Tree of the Winter Star Carpenter's Shop
Gold
5000 G

Tranh

Ảnh Tên Cách có
Little Tree Painting
Little Tree Có sẵn trong nhà
A Night On Eco Hill
A Night on Eco Hill Ủng hộ cho thư viện 20 món đồ
Jade Hills
Jade Hills Ủng hộ cho thư viện 25 món đồ

Trang trí nội thất

Ảnh Tên Dùng để
Red Cottage Rug
Red Cottage Rug Tranng trí trong nhà
House Plant
House Plant Tranng trí trong nhà
House Plant 2
House Plant Mua từ các thợ mộc.
House Plant 3
House Plant Mua từ các thợ mộc.
Dried Sunflower
Dried Sunflower Mua bằng thẻ tại hội chợ thung lũng Stardew.

Misc

Image Name Obtained
Standing Geode
Standing Geode Ủng hộ 11 khoáng sản cho thư viện
Singing Stone
Singing Stone Ủng hộ 24 khoáng sản cho thư viện
Futan Bear
Lg. Futan Bear Ủng hộ 30 khoáng sản cho thư viện
Obsidian Vase
Obsidian Vase Ủng hộ 35 khoáng sản cho thư viện
Skeleton Furniture
Skeleton Statue Ủng hộ 15 hiện vật cho bảo tàng
Bear Statue
Bear Statue Ủng hộ 46 khoáng sản cho thư viện
Chickenstatue
Chicken Statue Ủng hộ Tượng gà cho thư viện
SlothskeletonlSlothskeletonm Sloth Skeleton (L/M/R) Ủng hộ bảy mảnh xương cho bảo tàng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.