FANDOM


Người chơi là nhân vật bạn tạo và đóng vai.

Khi trò chơi bắt đầu, bạn sẽ được nhắc tạo nhân vật, chọn màu tóc, màu mắt, màu áo, tên, thú cưng, điều bạn thích và giới tính. Ngoài ra có một vài tùy chọn ngẫu nhiên nếu bạn muốn xem một số kiểu khác nhau.

Sự xuất hiện và giới tính ở đầu trò chơi không ảnh hưởng đến trò chơi. Sự khác biệt duy nhất giữa giới tính nam và nữ là đại từ nhân xưng khi nói chuyên với người khác. Lựa chọn giới tính không hạn chế người mà bạn có thể lãng mạn cùng hay nội dung của trò chơi.

Ngoại hình nhân vật không phải không thể thay đổi. Người chơi có thể mở khóa khả năng thay đổi ngoại hình về sau, tuy nhiên không thể thay đổi giới tính.

Có một số Hiệu ứng trạng thái mà người chơi có thể bị dính khi chơi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.