FANDOM


Nhà tranh của Leah đây nhà của Leah. Nằm ở phía Nam trang trại Marnie và phía Dông Nam Pelican Town trong Rừng Cindersap, phía nam Nông Trại.

người chơi không thể vào trước khi có được 2 điểm thân thiện với Leah.

Nếu người chơi cưới Leah, ngôi nhà của cô ấy vẫn sẽ là điểm đến thường ngày của cô ấy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.