FANDOM


Có rất nhiều loại quái vật trong trò chơi, người chơi có thể bắt gặp quái vật tại hai địa điểm là Mỏ khoáng sản và Mỏ vô tận.

Mỏ khoáng sản

Danh sách quái vật trong Mỏ khoáng sản:

Tất cả các tầng

Tầng 1 đến tầng 39 (trừ tầng 10, 20, 30)

Tầng 41 đến tầng 79 (trừ tầng 50, 60, 70)

Tầng 81 đến tầng 119 (trừ tầng 90, 100, 110)

Mỏ vô tận

Danh sách quái vật trong Mỏ vô tận:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.