FANDOM


Quán rượu Stardrop thuộc quyền sở hữu của Gus, và nó nằm ở giữa Thị trấn Pelican. Quán rượu là nơi gặp gỡ của nhiều người dân, là nơi tổ chức các hoạt động giải trí, bao gồm các máy chơi trò chơi, hộp hề, và máy bán nước Joja Cola.

Thực đơn

Gus kinh doanh các loại đồ ăn. Ông ta cũng cung cấp một vài loại thức ăn xoay tua.

Hình ảnh Tên Mô tả Giá
Beer Beer Drink in moderation
Gold
400 G
Salad Salad A healthy garden salad.
Gold
220 G
Bread Bread A crusty baguette
Gold
120 G
Spaghetti Spaghetti An old favorite.
Gold
240 G
Pizza Pizza It's popular for all the right reasons.
Gold
600 G
Coffee Coffee It smells delicious. This is sure to give you a boost.
Gold
300 G

Jukebox

Người chơi có thể tương tác với hộp hề để thay đổi nhạc nền hiện tại. Hộp hề có thể chơi tất cả các bản nhạc trong trò chơi, miễn là người chơi vẫn nghe nó.

Jukebox

Máy trò chơi

Each of the arcade machines inside the saloon are playable.

Journey of the Prairie King

Journey of the Prairie King là một trò chơi bắn súng với 3 màn. Phá đảo trò chơi và bạn sẽ nhận được phần thưởng.

Arcade01

Junimo Kart

Junimo Kart sẽ được mở khóa với Skull Key.

Arcade02

Sau khi người chơi hoàn thành Progress Mode, người chơi sẽ được thưởng một máy chơi game Junimo Kart. Nó sẽ được chuyển vào thư trong sáng hôm sau.

Máy bán nước Joja

Hình ảnh Tên Giá Mô tả
Joja Cola Joja Cola
Gold
75 G
Thương hiệu của tập đoàn Joja.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.