FANDOMGold Ore có thể mua từ Clint với giá 400G hoặc cuốc mỏ. Được đào bằng Steel Pickaxe từ tầng 80 trở đi.

5 Gold Ore có thể được luyện trong lò để tạo Gold Bar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.