FANDOM


Khu rừng bí ẩn có thể được khám phá nếu bạn nâng cấp Rìu lên mức "Steel". Chạy xuống phía nam từ Farm của bạn, qua khu vực rừng thì tiếp tục đi qua bên trái phía trên bạn sẽ gặp một khúc "Hardwood", chặt nó và tiến vào Rừng bí ẩn nào. Ở đây bạn sẽ tìm thấy 6 gốc cây thu về được 12 "Hardwood" mỗi ngày.

Đây là khu vực duy nhất mà bạn có thể bắt Woodskip,nấm Morel, Fiddlehead Fern và nấm Chanterelle.

Entrance to the Secret Woods.

Lối vào Khu rừng bí ẩn bị cản bởi khúc gỗ cứng.

Old Master Cannoli

Bức tượng trong Khu rừng bí ẩn.

Old Master Cannoli.

Bức tượng trong Khu rừng bí ẩn.

Bật mí

- Nếu bạn cho bức tượng Sweet Gem Berry bạn sẽ nhận được Stardrop.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.