FANDOM


Sức khỏe được đo bằng một thanh cạnh thanh năng lượng ở góc dưới bên phải giao diện. Thanh sức khỏe luôn ẩn kể cả trong Hầm Mỏ trừ khi người chơi bị tấn công. Ra khỏi Hầm Mỏ thì cách duy nhất để mất máu là bị đâm bởi tàu hỏa trên Đường ray hoặc bị tấn công bởi slime trong Khu rừng bí mật. Sức khỏe có thể được bổ sung bằng cách ăn thực phẩm và ngủ. Khi người chơi giảm sức khỏe về không, anh ấy hoặc cô ấy sẽ tỉnh lại qua giúp đỡ của Linus hoặc Robin ở lối vào Hầm Mỏ hoặc tại nhà của mình.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.