FANDOM


Axe
Article Stub

Trang này được đánh dấu đang xây dựng vì:
Needs pictures, etc.

Song bài Hoang mạc nằm xa ở phía Tây-Bắc của Thị trấn Pelican. It is not accessible until the Bus at the [[Trạm dừng xe bus] has been repaired by completing the Vault bundles at the Community Center.

Khi sửa chữa, Pam sẽ trở lại làm việc như người lái xe Bus. Một vé đi xe Bus đến các chi phí hoang mạc 500g mỗi lần, mặc dù chuyến đi trở về là miễn phí. Vé chỉ có thể mua khi Pam ở xe Bus.

DừaCactus Fruit có thể được tìm thấy trên khắp khu vực, along with a number of fellable cây.

Hồ

Sandfish, needed the for Speciality Fish Bundle, có thể bắt được ở đây trong một cái hồ nhỏ ở phía Tây-Bắc của khu vực.

Skull Cavern

The Skull Key can be used to enter Skull Cavern, also located in the North-West.

Ốc đảo

The store Ốc đảo có thể được đặt trong Tây-Nam của khu vực. Nó được điều hành bởi Sandy và bán một số lượng các hạt không có sẵn trong Thị trấn Pelican, cùng với một mục bổ sung mà phụ thuộc vào các ngày trong tuần.

Sòng bài

Sòng bài is accessible through Oasis once the quest "The Mysterious Qi" is completed.

Three Pillars

Located in the North-East part of the area lay three pillars that unlock the Galaxy Sword, obtained by holding a Prismatic Shard and approaching the center tile from the south.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.