FANDOM


Siêu thị Joja là một siêu thị thuộc sở hữu của MegaCorp - tập đoàn Joja. Nó được bao phủ bới những bức tường gọn gàng và lạnh lẽo, không khí phục vụ thiếu thân thiện, nhắc nhở người chơi lí do vì sao họ phải bỏ trốn đất nước của họ để kinh doanh ở đây. Morris có trách nhiệm PR cho JojaMart (Public Relations), và lão ấy cũng sống ở đây. Lão ta giới thiệu cho người chơi một dịch vụ đăng ký làm thành viên của Joja với 15000 vàng.

Các nhân viên ở siêu thị Joja có vẻ mệt mỏi và suy nhược, giống hệt với những gì người chơi được giới thiệu. Shane dường như bị coi thường khi làm việc ở đây, và anh cũng thể hiện thái độ khó gần khi ở trong quán bar vào buổi tối (trừ khi người chơi trở thành bạn của anh ấy).

Mua thẻ thành viên Siêu thị Joja từ Morris sẽ khiến nhà văn hóa bị phá hủy, thay vào đó là nhà kho của Joja. Người chơi sau đó có thể xây dựng lại thị trấn bằng cách bỏ tiền ra mua, dễ dàng hơn là hoàn thành các gói quà trong Nhà văn hóa. Lưu ý rằng hướng chơi này sẽ thay thể cho hướng chơi từ trước, rất khác với hướng chơi của Nhà văn hóa; dễ dàng hơn nhiều là phải cung cấp một số vật phẩm vào các Gói quà, đó là chỉ phải cung cấp một lượng tiền 15k - 45k vàng để nâng cấp thị trấn. Nó chú trọng hơn vào việc kiếm tiền, khiến người chơi có thể dễ dàng kiếm được một lượng tiền lớn. Nâng cấp thị trấn theo cách này sẽ khiến bạn không nhận được các phần thưởng khi hoàn thành các gói quà trong Nhà văn hóa, mặc dù không có gì bị mất vì chúng có thể chế tạo lại được.

Xây dựng lại thành phố

Tên Mô tả Giá
Sửa Xe hàng Các Xe hàng sẽ được sửa.
Gold
15,000 G
Glittering Boulder The Glittering Boulder gần Hầm mỏ sẽ được hủy bỏ.
Gold
20,000 G
Sửa cầu Cây cầu gãy bên phải Hầm mỏ sẽ được sửa, cho phép ra vào mỏ đá.
Gold
25,000 G
Nhà kính Nhà kính ở trong nông trại của bạn sẽ được xây lại.
Gold
35,000 G
Sửa Bến xe Xe bus sẽ được sửa.
Gold
40,000 G
JojaMart offers brand products at a relatively cheap price, but sells seeds at ludicrous prices. JojaMart plays with underhanded tactics to keep up with the local competition (Pierre's Store) like giving out discount tickets at Pierre's store and aggressive pricing (It is noted that the player never actually receives these discounts unless they have a membership). The only pricing exception is their Sunflower Seeds, which are
Gold
75 G (37.5%) cheaper than Pierre's.

JojaMart's prices after the coupons expire are initially 25% higher than Pierre's, but after purchasing a membership they become equivalent, and the store remains open later. It's unclear whether this is a member discount, or because the newly built warehouse has lowered prices in some way.

It is easy to say that Joja is the rather global antagonist in Stardew Valley, as they represent everything the player is trying to escape from.

All Year

Image Name Description Price
Joja Cola
Joja Cola The flagship product of Joja Corporation
Gold
75 G
Wallpaper 022 Icon
Joja Wallpaper Decorates the walls of one room
Gold
20 G
J. Cola Light Can be placed inside your house
Gold
500 G
Grass Starter
Grass Starter Place this on your Farm to start a new patch of grass.
Gold
125 G
Sugar
Sugar Adds sweetness to pastries and candies. Too much can be unhealthy.
Gold
125 G
Wheat Flour
Wheat Flour A common cooking ingredient made from crushed wheat seeds.
Gold
125 G
Rice
Rice A basic grain often served under vegetables.
Gold
250 G
Wallpaper 001 Icon
Wallpaper (Random each day) Decorates the walls of one room.
Gold
250 G
Flooring 01 Icon
Flooring (Random each day) Decorates the floor of one room.
Gold
250 G

Spring Stock

Image Name Description Price
Parsnip Seeds
Parsnip Seeds Plant these in the Spring. Takes 4 days to mature
Gold
25 G
Green Bean Starter
Bean Starter Plant these in the Spring. Takes 10 days to mature, but keeps producing after that. Yields multiple beans per harvest. Grows on a trellis
Gold
75 G
Cauliflower Seeds
Cauliflower Seeds Plant these in the Spring. Takes 12 days to produce a large cauliflower.
Gold
100 G
Potato Seeds
Potato Seeds Plant these in the Spring. Takes 6 days to mature, and has a chance of yielding multiple potatoes at harvest.
Gold
62 G
Tulip Seeds
Tulip Bulb Plant in the Spring. Takes 6 days to produce a colorful flower. Assorted colors.
Gold
30 G
Kale Seeds
Kale Seeds Plant these in the Spring. Takes 6 days to mature. Harvest with the scythe.
Gold
87 G
Blue Jazz Seeds
Blue Jazz Seeds Plant in Spring. Takes 7 days to produce a blue puffball flower.
Gold
37 G

Summer Stock

Image Name Description Price
Tomato Seeds
Tomato Seeds Plant these in the Summer. Takes 11 days to mature, and continues to produce after first harvest.
Gold
62 G
Hot Pepper Seeds Pepper Seeds Plant these in the Summer. Takes 5 days to mature, and continues to produce after first harvest.
Gold
50 G
Wheat Seeds
Wheat Seeds Plant these in the Summer. Takes 4 days to mature. Harvest with the scythe.
Gold
12 G
Radish Seeds
Radish Seeds Plant these in the Summer. Takes 6 days to mature.
Gold
50 G
Melon Seeds
Melon Seeds Plant these in the Summer. Takes 12 days to mature.
Gold
100 G
Hops Starter
Hops Starter Plant these in the Summer. Takes 11 days to mature, and continues to produce after first harvest. Grows on a trellis.
Gold
75 G
Poppy Seeds
Poppy Seeds Plant in Summer. Produces a bright red flower in 7 days.
Gold
125 G
Summer Spangle Seeds
Summer Spangle Seeds Plant in Summer. Takes 8 days to produce a vibrant tropical flower. Assorted colors.
Gold
62 G

Fall Stock

Image Name Description Price
Corn Seeds
Corn Seeds Plant these in the Summer or Fall. Takes 14 days to mature, and continues to produce after first harvest.
Gold
187 G
Eggplant Seeds
Eggplant Seeds Plant these in the Fall. Takes 5 days to mature, and continues to produce after first harvest.
Gold
25 G
Pumpkin Seeds
Pumpkin Seeds Plant these in the Fall. Takes 13 days to mature.
Gold
125 G
Amaranth Seeds
Amaranth Seeds Plant these in the Fall. Takes 7 days to grow. Harvest with the scythe.
Gold
87 G
Grape Starter
Grape Starter Plant these in the Fall. Takes 10 days to grow, but keeps producing after that. Grows on a trellis.
Gold
75 G
Yam Seeds
Yam Seeds Plant these in the Fall. Takes 10 days to mature.
Gold
75 G
Bok Choy Seeds
Bok Choy Seeds Plant these in the Fall. Takes 4 days to mature.
Gold
62 G
Cranberry Seeds
Cranberry Seeds Plant these in the Fall. Takes 7 days to mature, and continues to produce after first harvest.
Gold
300 G
Sunflower Seeds
Sunflower Seeds Plant in Fall. Takes 8 days to produce a large sunflower. Yields more seeds at harvest.
Gold
125 G
Fairy Rose Seeds
Fairy Seeds Plant in Fall. Takes 12 days to produce a mysterious flower. Assorted colors.
Gold
250 G

Trivia

 • If the player chooses to help the community center without paying for a JojaMart Membership, when all the bundles are completed, JojaMart will be out of business and Morris gone forever.
  • Even when the JojaMart gets out of business, Shane keeps working at JojaMart though it's inaccessible to the player.
   • If a player were to join JojaMart before triggering the Community Center cut scene, you would break the cut scene by getting stuck in some boxes that were not previously there.
 • While most seeds are most expensive at JojaMart, the Sunflower Seeds is
  Gold
  75 G cheaper than in Pierre's Store.

Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.