FANDOM


Tháp phù thủy là nhà của Wizard và nằm ở rìa phía Tây của rừng cây.

Cánh cửa vào tháp bị khóa cho đến khi bạn có thể tham gia vào Nhà văn hóa và đã đọc bức thư trong phòng Chế tạo (Crafts Room).

Tầng hầm

Sau khi đạt bốn trái tim với Wizard, bạn sẽ được phép vào một tầng hầm, nơi có thể thay đổi vẻ ngoài của nhân vật. Wizard cũng sẽ bắt đầu gửi bạn khoáng sản trong hộp thư, thường là Jade

WizardBasement

The Basement Room

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.