FANDOMThỏi Sắt được tạo ra bằng cách nung 5 quặng sắt và 1 than trong lò nung ( mất 2h ) hoặc bằng cách đổi 3 thỏi đồng lấy 1 thỏi sắt ( lv 4 khai khoáng ) . Thanh sắt được sử dụng để chế tạo đồ và để nâng cấp các công cụ . Có thể được bán với 120g

.

.

.

Chế tạo

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Warrior Ring
Nhẫn chiến binh Có cơ hội sau khi giết quái vật sẽ phát ra kỹ năng "Năng lượng của chiến binh".

Iron Bar Thỏi Sắt (10) Coal Than (25) Frozen Tear Lệ Băng (10)

Combat Skill Icon Chiến đấu 4
Ring of Yoba
Nhẫn của Yoba Có cơ hội bật kỹ năng Yoba's Blessing buff sau khi nhận sát thương.

Iron Bar Thỏi Sắt (5) Diamond Kim Cương (1) Gold Bar Thỏi Vàng (5)

Combat Skill Icon Chiến đấu 7
Explosive Ammo
Đạn Bắn với súng cao su.

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Coal Than (2)

Combat Skill Icon Chiến đấu 8
Bee House
Tổ ong Dùng để lấy mật 2 ngày 1 lần ( Mùa đông không hoạt động )

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Coal Than (8) Wood Gỗ (40)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 3
Sprinkler
Máy tưới nước Tưới nước 4 ô xung quanh

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Copper Bar Thỏi Đồng (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 3
Iron Fence
Hàng rào sắt Dùng để giữ động vật

Iron Bar Thỏi Sắt (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 4
Quality Sprinkler
Máy tưới nước trung Tưới nước 8 ô xung quanh

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Gold Bar Thỏi Vàng (1) Refined Quartz Thạch Anh tinh chế (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 6
Keg
Bình ngâm Cho 1 loại hoa quả hoặc trái cây sẽ ra đồ uống

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Copper Bar Thỏi Đồng (1) Wood Gỗ (30)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 8
Crab Pot
Lồng bắt cua Được sử dụng khi cho mồi vào . Dùng để bắt cách sinh vật biển

Iron Bar Thỏi Sắt (3) Wood Gỗ (40)

Fishing Skill Icon Đánh cá 3
Recycling Machine
Máy tái chế Tái chế rác thành 1 khoáng sản

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Stone Đá (25) Wood Gỗ (25)

Fishing Skill Icon Đánh cá 4
Spinner
Spinner The shape makes it spin around in the water. Slightly increases the bite-rate when fishing.

Iron Bar Thỏi Sắt (2)

Fishing Skill Icon Đánh cá 6
Barbed Hook
Barbed Hook Makes your catch more secure, causing the "fishing bar" to cling to your catch. Works best on slow, weak fish.

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Copper Bar Thỏi Đồng (1) Gold Bar Thỏi Vàng (1)

Fishing Skill Icon Đánh cá 8
Dressed Spinner
Dressed Spinner The metal tab and colorful streamers create an enticing spectacle for fish. Increases the bite-rate when fishing.

Iron Bar Thỏi Sắt (2) Cloth Vải (1)

Fishing Skill Icon Đánh cá 8
Worm Bin
Worm Bin Produces bait on a regular basis. The worms are self-sufficient.

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Fiber Fiber (50) Gold Bar Thỏi Vàng (1) Hardwood Gỗ cứng (25)

Fishing Skill Icon Đánh cá 8
Magnet
Nam châm Tăng cơ hội tìm kho báu khi câu cá

Iron Bar Thỏi Sắt (4)

Fishing Skill Icon Đánh cá 9
Lightning Rod
Cột thu lôi Thu thập năng lượng từ bão sấm và tạo ra cục pin

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Refined Quartz Thạch Anh tinh chế (1) Bat Wing Cánh dơi (5)

Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp 6
Warp Totem Mountains
Warp Totem: Mountains Warp directly to the mountains. Consumed on use.

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Hardwood Gỗ cứng (1) Hardwood Gỗ cứng (25)

Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp 7
Gold Bar
Trao đổi (vàng) Trao đổi thỏi sắt thành thỏi vàng

Iron Bar Thỏi Sắt (2)

Mining Skill Icon Khai khoáng 3
Iron Lamp-post
Đèn sắt Cung cấp ánh sáng

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Battery Pack Cục Pin (1)

Robin Icon Robin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.