FANDOM


Chu kì là khoảng thời gian trong trò chơi 18 giờ (hoặc 13.5 phút ngoài đời thực, 1 giờ trong game bằng 45 giây) từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Qua nửa đêm, người chơi sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần đi ngủ. Tuy nhiên, người chơi có thể thức đến 2 giờ đêm, sau đó nhân vật của họ sẽ gục ngã. Nếu người chơi gục ngã họ sẽ tỉnh dậy ở giường, được kéo vào giường bởi, bác sĩ của thị trấn lần đầu, sau đó là nhân viên Joja, cả hai sẽ lấy tiền của người chơi gọi là phí (thông tin phí sẽ được thông báo tròng hòm thư của người chơi)

Ban đêm được tính từ 6 giờ tối, có thể bắt đêm. Tuy nhiên trời sẽ không tối cho đến 8 giờ tối.

Trò chơi tự động lưu chỉ sau khi người chơi đi ngủ, bất đầu vào cuối ngày.

Ngủ sẽ hồi phục năng lượngsức khỏe đầy nếu người chơi về ngủ trước 2 giờ đêm và không kiệt sức, và hồi một nửa nếu gục ngã hoặc kiệt sức

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.