FANDOM


Thời tiết là một tính năng trong Stardew Valley. Thời tiết sẽ tác động lên việc trồng trọt và hiện tại trong trò chơi có những kiểu thời tiết là Mưa, Bão, Tuyết rơi và Trời quang.

Mưa

Khi trời mưa bạn sẽ không phải tưới cây tuy nhiên làm việc ngoài trời như sử dụng những công cụ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của bạn hơn bình thường.

Tuyết rơi

Tuyết rơi là một hiện tượng thiên nhiên, giống như mưa nhưng là mưa của những tinh thể đá nhỏ. Tuyết thường xuất hiện ở các vùng ôn đới vào mùa đông.

Bão

Bão sẽ sạc tất cả những Lightning Rods mà bạn có.

Bão có sấm sét có thể phá hỏng ngẫu nhiên vài cây trồng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.