FANDOMThan có thể kiếm được khi khai thác những viên đá hoặc có thể rơi ra khi diết chết quái vật . Cũng có thể chế than với 20 gỗ khi cho vào lò than

Than có vai trò quan trọng trong việc nung các kim loại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.