FANDOM


Bản mẫu:For

Sprinklers

Sprinklers automatically water a certain amount of tiles for you each morning.

Máy tưới nước

Tưới nước tự động sẽ giúp bạn tưới cây vào ô nhất định vào mỗi sáng

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Sprinkler Máy tưới nước Tưới nước 4 ô xung quanh Copper Bar Thỏi Đồng (1)Iron Bar Thỏi Sắt (1) Farming Skill Icon Nông Nghiệp 3
Quality Sprinkler Máy tưới nước trung Tưới nước 8 ô xung quanh Iron Bar Thỏi Sắt (1)Gold Bar Thỏi Vàng (1)

Refined Quartz Thạch Anh tinh luyện (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 6
Iridium Sprinkler Máy tưới nước cao cấp Tưới nước 24 ô xung quanh Gold Bar Thỏi Vàng (1)Iridium Bar Thỏi Iridium (1)

Battery Pack Cục Pin (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 9

Dưới đây là độ xa của máy tự động tưới

Sprinkler Range

Máy tưới nước có thể mua từ Xe du mục

Bù nhìn

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Scarecrow Bù nhìn Ngăn chặn quạ tấn công cây trồng của bạn. Có một phạm vi giới hạn. Wood Gỗ (50)Coal Than (1)

Fiber Bó cỏ (20)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 1

Ngoài ra còn có 8 bù nhìn trong suốt trò chơi.

Scarecrow Range

Refining

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Furnace Lò nung Nung quặng thành thỏi Copper Ore Quặng Đồng (20)Stone Đá (25) Clint
Recycling Machine Máy tái chế Tái chế rác thành khoáng sản Wood Gỗ (25)Stone Đá (25)

Iron Bar Thỏi Sắt (1)

Fishing Skill Icon Đánh cá 4
Charcoal Kiln Lò than Nung 20 miếng gỗ thành một cục than đá. Wood Gỗ (20)Gold Bar Thỏi Vàng (1) Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp 4
Worm Bin Worm Bin Dùng để sản xuất mồi câu. Những con sâu tự cung tự cấp Hardwood Gỗ cứng (25)Gold Bar Thỏi Vàng (1)

Iron Bar Thỏi Sắt (1) Fiber Bó cỏ (50)

Fishing Skill Icon Đánh cá 8
Crystalarium Crystalarium Copy 1 viên ngọc khi bỏ vào Stone Đá (99)Gold Bar Thỏi Vàng (5)

Iridium Bar Thỏi Iridium (2) Battery Pack Cục Pin (1)

Mining Skill Icon Khai khoáng 9
Lightning Rod Cột thu lôi Thu thập năng lượng từ sấm sét để tạo ra pin Iron Bar Thỏi Sắt (1)Refined Quartz Thạch Anh tinh luyện (1)

Bat Wing Cánh Dơi (5)

Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp 6
Slime Incubator Slime Incubator Hatches slime eggs into slimes. Allows you to raise slimes outdoors. Iridium Bar Thỏi Iridium (1)Slime Slime (100) Combat Skill Icon Chiến đấu 8
Slime Egg-Press Slime Egg-Press Compresses 100 pieces of slime into a slime egg. It's a miracle of science! Coal Than (25)Fire Quartz Thạch Anh đỏ (1)

Battery Pack Cục Pin (1)

Combat Skill Icon Chiến đấu 6
Seed Maker Seed Maker Place crops inside to produce a varying amount of seeds. Doesn't work with fruit tree crops. Coal Than (10)|Wood Gỗ (25)

Gold Bar Thỏi Vàng (1)

Farming Skill Icon Nông Nghiệp 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.