FANDOM


Axe
Article Stub

Thông tin trên trang chưa chính xác hoặc còn thiếu. Bạn có thể bổ sung Wikia StardewValley by expanding it!

Mùa thu là mùa thứ ba mà người chơi chơi qua. Sau đó là mùa Đông và trước đó là mùa Hạ.

Sự kiện


Lễ hội

16 - Stardew Valley Fair
27 - Spirit's Eve

Sinh nhật

02 - Penny Icon Penny
05 - Elliott Icon Elliott
11 - Jodi Icon Jodi
13 - Abigail Icon Abigail
15 - Sandy Icon Sandy
18 - Marnie Icon Marnie
21 - Robin Icon Robin
24 - George Icon George

Nông sản

Thu hoạch một lần

Hạt giống Giá mua Ngày
cây lớn
Giá bán
Amaranth
Amaranth
70g 7 ngày 150g
Artichoke
Artichoke
30g 8 ngày 160g
Beet
Beet
20g 6 ngày 100g
Bok Choy
Bok Choy
50g 4 ngày 80g
Fairy Rose
Fairy Rose
200g 12 ngày 290g
Pumpkin
Pumpkin
100g 13 ngày 320g
Sunflower
Sunflower
200g 8 ngày 80g
Yam
Yam
60g 10 ngày 160g

Thu hoạch nhiều lần

Hạt giống Giá mua Ngày
cây lớn
Thu hoạch lại Giá bán
Corn
Corn
150g 14 ngày 4 ngày 50g
Cranberry
Cranberry
240g 7 ngày 5 ngày 130g (x2)
Eggplant
Eggplant
20g 6 ngày 5 ngày 60g
Grape
Grape
60g 10 ngày 3 ngày 80g

Hái lượm

Image Name Description Found Profit Recovers Used In
Wild Plum Wild Plum Tart and juicy with a pungent aroma.

Pelican Town

Wild Plum80g
Wild PlumSilver Quality Icon
100g
Wild PlumGold Quality Icon
120g
Wild Plum

Energy 25 Health 10

Wild PlumSilver Quality Icon

Energy 35 Health 14

Wild PlumGold Quality Icon

Energy 45 Health 18

Plum Pudding Plum Pudding
Hazelnut Hazelnut That's one big hazelnut! *(Day 18+)

Pelican Town

Hazelnut90g
HazelnutSilver Quality Icon
?g
HazelnutGold Quality Icon
?g
Hazelnut

Energy 30 Health 12

HazelnutSilver Quality Icon

Energy 42 Health 16

HazelnutGold Quality Icon

Energy 54 Health 21

Roasted Hazelnuts Roasted Hazelnuts

Super Meal Super Meal Stuffing Stuffing

Blackberry Blackberry An early-fall treat.

Pelican Town

Blackberry20g
BlackberrySilver Quality Icon
25g
BlackberryGold Quality Icon
30g
Blackberry

Energy 25 Health 10

BlackberrySilver Quality Icon

Energy 35 Health 14

BlackberryGold Quality Icon

Energy 45 Health 18

Blackberry Cobbler Blackberry Cobbler
Chanterelle Chanterelle A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Secret Woods

Chanterelle160g
ChanterelleSilver Quality Icon
200g
ChanterelleGold Quality Icon
?g
Chanterelle

Energy 75 Health 30

ChanterelleSilver Quality Icon

Energy 105 Health 42

ChanterelleGold Quality Icon

Energy ? Health ?

Common Mushroom Common Mushroom A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Pelican Town

Secret Woods

Common Mushroom40g
Common MushroomSilver Quality Icon
50g
Common MushroomGold Quality Icon
60g
Common Mushroom

Energy 38 Health 15

Common MushroomSilver Quality Icon

Energy 53 Health 21

Common MushroomGold Quality Icon

Energy 68 Health 27

Fried Mushroom Fried Mushroom

Có nhiều loài chỉ có thể bắt được vào những mùa cụ thể. Dưới đây là những loài cá có thể bắt được vào mùa Thu.

Một số loại cá có thể bắt được trong cả năm. Danh sách dưới đây sẽ không bao gồm chúng, vì vậy đây là một vài loại cá ngư dân có thể đánh bắt được trong mùa Thu.

Image Name Description Price Location Time Season Weather
Anchovy Anchovy A small silver fish found in the ocean.

Anchovy

30g

Anchovy Silver Quality Icon

37g

Anchovy Gold Quality Icon

45g
Ocean All Spring/Fall Any Weather
Smallmouth Bass Smallmouth Bass A freshwater fish that is very sensitive to pollution.

Smallmouth Bass

50g

Smallmouth Bass Silver Quality Icon

62g

Smallmouth Bass Gold Quality Icon

75g
River/Lake All Spring/Fall Any Weather
Salmon Salmon Swims upstream to lay its eggs.

Salmon

75g

Salmon Silver Quality Icon

93g

Salmon Gold Quality Icon

112g
River Day Fall Any Weather
Catfish Catfish An uncommon fish found in streams.

Catfish

200g

Catfish Silver Quality Icon

250g

Catfish Gold Quality Icon

300g
River, Forest Pond All Spring/Fall/Winter Rain/Snow
Walleye Walleye A freshwater fish caught at night.

Walleye

105g

Walleye Silver Quality Icon

131g

Walleye Gold Quality Icon

157g
River/Lake/Forest Pond Night Fall/Winter Rain/Snow
Eel Eel A long, slippery little fish.

Eel

85g

Eel Silver Quality Icon

106g

Eel Gold Quality Icon

127g
Ocean Night Spring/Fall Rain
Red Snapper Red Snapper A popular fish with a nice red color.

Red Snapper

50g

Red Snapper Silver Quality Icon

62g

Red Snapper Gold Quality Icon

75g
Ocean Day Summer/Fall/Winter Rain/Snow
Sea Cucumber Sea Cucumber A slippery, slimy creature found on the ocean floor.

Sea Cucumber

75g

Sea Cucumber Silver Quality Icon

93g

Sea Cucumber Gold Quality Icon

112g
Ocean Day Fall/Winter Any Weather
Super Cucumber Super Cucumber A rare, purple variety of sea cucumber.

Super Cucumber

250g

Super Cucumber Silver Quality Icon

312g

Super Cucumber Gold Quality Icon

375g
Ocean Night Summer/Fall Any Weather
Tiger Trout Tiger Trout A rare hybrid trout that cannot bear offspring of its own.

Tiger Trout

150g

Tiger Trout Silver Quality Icon

187g

Tiger Trout Gold Quality Icon

225g
River/Lake Day (Early afternoon/Early morning) Fall/Winter Any Weather
Tilapia Tilapia A primarily vegetarian fish that prefers warm water.

Tilapia

75g

Tilapia Silver Quality Icon

93g

Tilapia Gold Quality Icon

112g
Ocean Day Summer/Fall Any Weather
Albacore Albacore Prefers temperature "edges" where cool and warm water meet..

Albacore

75g

Albacore Silver Quality Icon

93g

Albacore Gold Quality Icon

112g
Ocean Day (Evening) Fall/Winter Any Weather
Shad Shad Lives in a school at sea, but returns to the rivers to spawn.

Shad

60g

Shad Silver Quality Icon

75g

Shad Gold Quality Icon

90g
River Day Spring/Summer/Fall Rain
Lingcod Lingcod A fearsome predator that will eat almost anything it can cram into its mouth.

Lingcod

120g

Lingcod Silver Quality Icon

150g

Lingcod Gold Quality Icon

180g
River/Lake Day Fall/Winter Any Weather
Angler
Angler Uses a bioluminescent dangler to attract prey.

Angler

900g

Angler Silver Quality Icon

1125g

Angler Gold Quality Icon

1350g
North-West of Joja(sandy area) All Fall Any Weather
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.