FANDOM


Viện bảo tàng bao gồm một thư viện và một phòng trưng bày để trưng bày bộ sưu tập của bảo tàng. Ở thời điểm đầu của trò chơi, bộ sưu tập hoàn toàn trống rỗng. Gunther, người làm việc ở đây sẽ nhờ người chơi giúp đỡ bằng cách quyên góp kiệt táckhoáng sản, nhiều vật được tìm thấy ở Hầm mỏ, cũng như là tìm những quyển sách mất tích của thư viện. Chỉ có thể quyên góp cho Viện bảo tàng một trong mỗi loại đồ vật có thể quyên góp ( tức là không thể quyên góp nhiều đồ vật giống nhau).

Penny dạy cho những đứa trẻ trong thị trấn là Vincent và loli Jas trong thư viện vào thứ 3, thứ 4 và thứ 6.

Phần Thưởng Quyên Góp

Gunther sẽ trao cho người chơi phần thưởng khi bộ sưu tập đạt được cột mốc nào đó, hoặc khi có vật quyên góp trong số những Kiệt Tác đặc biệt.

Tổng Số Vật Quyên Góp

Số lượng Phần Thưởng
5 Cauliflower Seeds (9)
10 Melon Seeds (9)
15 Starfruit Seeds (1)
20 Bức Tranh 'A Night on Eco Hill'
25 Bức Tranh 'Jade Hills'
30 Lg. Futan Bear
40 Rarecrow (#8)
50 Bear Statue
60 Rusty Key (Gửi tới người chơi trong ngày hôm sau)
95 (Tất Cả) Stardrop

Số Khoáng Sản Quyên Góp

Số lượng Phần Thưởng
11 Standing Geode
21 Singing Stone
31 Obsidian Vase
41 Crystal Chair
50 Crystalarium

Có tất cả 53 Khoáng Sản có thể quyên góp.

Số Cổ Vật Quyên Góp

Số lượng Phần Thưởng
11

Rare Disc

Dwarf Gadget

Burnt Offering
15 Skeleton
20 Rarecrow (#7)
Ancient Drum Drum Block
Ancient Seed Ancient Seeds (1) + Crafting Recipe
Bone Flute Flute Block
Chicken Statue Chicken Statue
Dwarf Scroll I

Dwarf Scroll II

Dwarf Scroll III

Dwarf Scroll IV

Bí Kíp Học Tiếng Người Lùn (Dwarf)
Prehistoric Skull

Skeletal Hand

Prehistoric Scapula

Sloth Skeleton L
Prehistoric Rib

Prehistoric Vertebra

Sloth Skeleton M
Prehistoric Tibia

Skeletal Tail

Sloth Skeleton R

Có tất cả 42 Kiệt Tác có thể quyên góp.

Sách

Bạn có thể tìm những quyển sách với chiếc cuốc bằng cách xới những mảnh đất có những con giun đang ngoe nguẩy hoặc khi câu được hòm kho báu lúc câu cá. Khi tìm được chúng, bạn có thể đọc chúng bằng cách đưa chúng vào tủ sách của thư viện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.