FANDOM


Mô tả

Warp Totems có thể chế tạo hoặc được tặng dùng để di chuyển nhanh đến các khu vực khác nhau của Thung lũng. Công thức chế tạo sẽ nhận được sau khi bạn nâng cấp kĩ năng Lâm Nghiệp .

Loại Totem

Có ba loại Warp Totem bạn có thể thấy trong trò chơi.

Warp Totem: Nông trại

Loại totem này có thể chế tạo từ Hardwood Gỗ cứng (1), Honey Mật (1), và Fiber Bó cỏ (20) sau khi kĩ năng Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp đạt cấp 8.

Dịch chuyển trực tiếp đến nông trại của bạn. Tiêu thụ mỗi lần sử dụng.

Farm1Farm2

Warp Totem: Ngọn núi

Loại totem này có thể chế tạo từ Hardwood Gỗ cứng (1) , Iron Bar Thỏi Sắt (1), và Stone Đá (25) sau khi kĩ năng Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp đạt cấp 7.

Dịch chuyển trực tiếp đến nngọn núi . Tiêu thụ mỗi lần sử dụng.

Mountain1Mountain2

Warp Totem: Bãi biển

Loại totem này có thể chế tạo từ Hardwood Gỗ cứng (1), Coral San hô (2), và Fiber Bó cỏ (10) after reaching Foraging Skill Icon Lâm Nghiệp đạt cấp 6. Năm totem có thể nhận được bằng cách hoàn thành Ocean Fish BundleNhà văn hóa.

Dịch chuyển trực tiếp đến bãi biển . Tiêu thụ mỗi lần sử dụng.

BeachTotemBeach2

Hướng dẫn sử dụng

Totem

Cầm Totem trên tay, nhấn chuột phải bạn sẽ biến hình đến vị trí các cọc được đặt ở nơi đến.

Không cần 2 cọc ở 2 nơi, trên bản đồ có những tượng đá lưu vị trí rồi.

Tiêu thụ 1 totem mỗi lần sử dụng.

Mẹo

Ngoài công dụng di chuyển, Totem cũng có thể đặt dưới đất để trang trí tại bất cứ vị trí nào.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.